Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia – dobra inwestycja

Przydomowa oczyszczalnia – dobra inwestycja

Zastanawiasz się, w jaki sposób działa przydomowa oczyszczalnia ścieków? Jakich kosztów należy się spodziewać w przypadku jej montażu, jak i również dalszej eksploatacji? I najważniejsze pytanie, czy przydomowa oczyszczalnia to dobre rozwiązanie? W tym artykule rozwiewamy wszelkie wątpliwości na ten temat. Sprawdzimy jakie korzyści niesie zarówno dla środowiska, jak i naszego portfela.

Każdy posiadacz działki, która nie jest przyłączona do kanalizacji zbiorczej, powinien rozważyć opcję montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy jednak pamiętać, aby zanieczyszczone ścieki nie dostawały się do gruntu lub do wód. W ten sposób trzeba dobrać taki rodzaj oczyszczalni, który na naszej działce będzie spełniał wszystkie wymagania prawne, w tym warunki gruntowe. Dobór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków zależny jest również od liczby domowników, którzy z takiej inwestycji będą korzystali, od rodzaju gruntu działki, na której ma powstać instalacja, jej wielkości i ukształtowania oraz od poziomu wód gruntownych.

Pod uwagę trzeba jeszcze wziąć, że początkowe koszty instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków są większe w porównaniu do szamba, jednakże po niedługim czasie zwracają się. Wynika to z praktycznie zerowych kosztów związanych z eksploatacją. Jedyne wydatki jakie należy ponieść to zakup specjalnych bakterii, w celu właściwego utrzymania oczyszczalni oraz regularne usuwanie osadów, które na ogół należy wykonywać średnio raz na dwa lata.

Jedną z korzyści płynących z zamontowania takiej oczyszczalni jest dbanie o środowisko. Tego typu oczyszczalnie są bezpieczne dla otoczenia przyrodniczego, co powoduje, że zanieczyszczenia nie wydostają się na zewnątrz. Dodatkową zaletą jest fakt, że taką oczyszczalnię można postawić przy różnych warunkach gruntowych, na przykład na działce przy wysokim poziomie wód lub działce położonej na materiale gliniastym bądź skalnym.

Jeśli chodzi o normy prawne, których należy przestrzegać to jedną z najważniejszych kwestii jest informacja, że wszystko musi odbywać się zgodnie z prawem. Jeżeli wydajność oczyszczalni nie przekracza 7,5 m3 na dobę to jej budowa nie wymaga pozwolenia na budowę, jednakże fakt ten należy zgłosić do odpowiedniego organu prawnego (najczęściej jest to starosta). Kolejny warunek jaki trzeba spełnić to budowa instalacji musi znajdować się w odpowiedniej odległości od ujęcia wody pitnej, natomiast odległość oczyszczalni od domu to minimum dwa metry. Ponadto, oprócz ustalonych odgórnie wymagań prawnych, każdy z producentów posiada własne zalecenia dotyczące umiejscowienia danej oczyszczalni, do których trzeba się stosować.

Sposób działania przydomowej oczyszczalni ścieków opiera się na dwóch etapach. Pierwszy z nich to etap mechaniczny, gdzie zanieczyszczenia przedostają się do tzw. osadnika gnilnego, w którym następują procesy fermentacji. Następuję rozkład zanieczyszczeń będących w ściekach na związki rozpuszczalnie oraz nierozpuszczalne w wodzie. Substancje nierozpuszczalne, czyli związki mineralne opadają na dno. Proces ten trwa zazwyczaj 3 dni. Kolejny etap to biologiczne oczyszczalnie poprzez zastosowanie procesów tlenowych. Organizmy mikrobiologiczne, głównie bakterie, usuwają związki organiczne rozpuszczalne w wodzie. Na podstawie technologii oczyszczalni wyróżnia się następujące rodzaje: oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym lub filtrem gruntowo-roślinnym. Są to instalacje wykorzystujące złoże biologiczne. Wyróżnia się również oczyszczalne kompaktowe, produkowane w sposób fabryczny, do których zalicza się m.in. oczyszczalnie wykorzystujące osad czynny. W ofercie podawane są również oczyszczalnie hybrydowe, które łączą w sobie kilka opcji. Jednakże najczęściej stosowaną, a zarazem jedną z najtańszych jest oczyszczalnia z drenażem rozsączającym. Jej praca polega na ułożeniu drenażu na podłożu żwirowym. Ścieki dostają się tam po wstępnym ich oczyszczeniu, gdzie następnie przedostają się na żwir, który dodatkowo je oczyszcza. Oczyszczalnie z drenażem to jedne z najtańszych modeli, które w dodatki są bezproblemowe w eksploatacji.

Podsumowując, przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetne rozwiązanie, które posiada w sobie korzyści płynące dla środowiska oraz wygody człowieka. Jest łatwa w użytkowaniu, tania w utrzymaniu i bardzo szczelna, dzięki czemu nic nie wydostaję się na zewnątrz.

Comments are closed.