Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a zgoda starostwa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a zgoda starostwa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, to rozwiązanie, które cieszy się wzrastającą popularnością wśród prywatnych inwestorów. Jak się jednak okazuje, aby rozpocząć budowę tego rodzaju mechanizmu, o łącznej wydajności od 7,5 metrów sześciennych na dobę, konieczne pozostaje uzyskanie odpowiedniego pozwolenia. Dokument ten, możliwy jest do uzyskania wyłącznie przy pomocy zgłoszenia do starostwa chęci rozpoczęcia tego rodzaju prac. Jakie działania należy przeprowadzić, aby móc rozpocząć pracę? Z jakimi możliwymi komplikacjami musi liczyć się każdy zainteresowany?

W trakcie ubiegania się o zezwolenie na rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków, wraz z zawiadomieniem do starostwa, należy dołączyć projekty instalacji i wszystkie podstawowe plany. Niemniej jednak, jeszcze przed wykonaniem tego rodzaju kroków, należy bezzwłocznie przeanalizować plan zagospodarowania pobliskiego terenu.

To istotna kwestia, w szczególności z punktu widzenia inwestorów. Znacznie redukuje ona późniejsze rozczarowania. Wiele gmin, zdecydowało się na wprowadzenie zakazu budowy w niektórych miejscach. Z tego też względu, jeśli dane terytorium zostało objęte tym zakazem, po wykonaniu wszystkich planowych formalności, zainteresowani otrzymają decyzje zabraniającą realizacji takowej inwestycji

W trakcie załatwiania wszystkich niezbędnych aspektów w starostwie, warto zapytać o zdanie swoich najbliższych sąsiadów. Wówczas, uzyskamy pewność, że nie wniosą oni sprzeciwu wobec budowy tego rodzaju urządzenia, w przypadku gdy obszar budowy wyjdzie poza granice działki. Sytuacja ta może być koniecznością w przypadku przestrzegania obecnie obowiązujących norm, które głównie dotyczą zachowania wymaganych odległości elementów budowanej oczyszczalnie od innych urządzeń. Mowa na przykład o przydomowych studniach.

Tak dla przykładu, w przypadku podjęcia ostatecznej decyzji o rozpoczęciu budowy oczyszczalni działającej w oparciu o drenaż rozsączający, niezbędne pozostaje utrzymanie odległości drenów od studni nie mniejszej niż 30 metrów. Ponadto, bez względu na posiadanie studni, w przypadku gdy dreny są zlokalizowane bliżej niż w odległości 25 metrów od granicy działki sąsiada, również warto w pierwszej kolejności zapytać o zgodę. Co więcej, w przypadku podjęcia się budowy oczyszczalni ścieków z polem filtracyjnym, niezbędne pozostaje zachowanie odległości od studni wynoszącej minimum 70 metrów.

W jaki sposób może zostać wydana zgoda sąsiada? Doskonałym pomysłem jest uzyskanie zgody w formie oświadczenia, złożonego przez sąsiada w urzędzie. Nie jest to jednak jedyne rozwiązanie tej często skomplikowanej sytuacji. Sąsiedzi, mogą zwyczajnie zaprzestać na braku okazania sprzeciwu po wysłaniu przez urząd zawiadomienia o planowanej inwestycji.

Dodatkowym problemem dla inwestorów planujących budowę oczyszczalni ścieków w formie przydomowej może okazać się sposób odprowadzenia wody po oczyszczeniu ścieków.

Przede wszystkim jednak, należy pamiętać o minimalnym zestawie dokumentów, które konieczne są do złożenia w starostwie. Są to:
- oświadczenie o prawie dysponowania gruntem;
- projekt techniczny urządzeń, na przykład w formie dokumentacji technicznej;
- mapka geodezyjna z uwzględnioną lokalizacją oczyszczalni.

Comments are closed.