Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia ścieków dla 3 osobowej rodziny

Czy możecie mi Państwo zaproponować jakąś oczyszczalnię dla trzyosobowej rodziny (ewentualnie 4 osoby za jakiś czas)? Nie mam rozeznania w temacie POŚ dlatego liczę na Państwa poradę. Nie wiem czy miałaby to być oczyszczalnia z osadem biologicznym, rozsączająca czy ze studnią chłonną ew. inna. Interesuje mnie instalacja tej oczyszczalni na terenie Kaźmierza. Dodam jeszcze, że dom dla którego planuję budowę tej oczyszczalni ulokowany jest na działce narożnikowej o powierzchni 970m2, powierzchnia zabudowana domem wraz z tarasem to ok. 150m2. Nie znam warunków gruntowych/hydrologicznych na działce.
Pytanie czy miejscowy plan zagospodarowania terenu w którym są podane niżej zapisy nie wyklucza definitywnie budowy POŚ.

c) Zakaz przeprowadzania robót ziemnych powoduj¹cych
naruszenie stosunków gruntowo-wodnych i rzeźby
terenu za wyjątkiem robót ziemnych zwiżzanych z
posadowieniem budynku i doprowadzeniem uzbroje-
nia a także budową elementów małej architektury
takich jak basen wodny, taras itp.
d) Zakaz odprowadzania nieczystości płynnych do gruntu
i cieków wodnych.
f) Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej wprowa-
dza się nakaz budowy indywidualnych urządzeń do
gromadzenia nieczystości płynnych – zbiorniki szczelne
bezodpływowe, okresowo opróżniane i posiadające
atest.
Cały plan znajduje się w
Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 138,
3785 UCHWAŁA Nr XL/246/02 RADY GMINY KAŹMIERZ z dnia 19 czerwca 2002 r.

Jaki jest czas realizacji ewentualnego zamówienia oraz całkowity koszt takiej inwestycji?

 

Procedura wygląda następująco trzeba zgłosić zamiar wybudowania POŚ bo Pana lokalizacja może być wyjątkowa w stosunku do miejscowego planu zagospodarowania terenu wtedy ma Pan pewność czy na Pana działce  można założyć oczyszczalnie czy nie.

Oczyszczalnia zwraca się już po 4 latach użytkowania w stosunku do wybudowania szamba, zakładając że na Pana terenie będzie kanalizacja np. za 15 lat, wybudowałbym oczyszczalnie nawet bez pozwolenia, oczywiście z góry zakładając, że jeżeli powstanie kanalizacja podepnie się Pan  do niej spisując oczyszczalnie na straty co i tak się opłaci finansowo, ponieważ przez ten okres zyska Pan jakieś 20 tyś. oszczędzając na wywozie asenizacyjnym.

Jaką oczyszczalnie bym polecił ?

Jeżeli produkt tymczasowy np. do czasu wybudowania kanalizacji to oczyszczalnia tunelowa zajmuje mało miejsca i w zupełności wystarczy  koszt 6,5 tys

Coś lepszego od tunelowej to szwedzka np. K64 koszt 11 tys tutaj uzyskujemy wynik w normie 12566-3 bez użycia prądu.

Jeżeli produkt docelowy to polecam oczyszczalnie biologiczną hybrydową NV1  13 tys

Oczywiście podane ceny są szacunkowe kompleksowe z materiałami i koparką natomiast  wymagają oględzin na działce.

Comments are closed.