Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Porady praktyczne

W naszym artykule przygotowaliśmy dla Państwa wiele praktycznych porad, w których postaramy się przedstawić ciekawe informacje, które odnoszą się do tego jak powinno się podejść do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.
Co trzeba dokładnie określić, zanim rozpocznie się w ogóle myślenie o realizacji budowy przydomowej oczyszczalni:
- Ilość stałych mieszkańców która będzie korzystać z takiej oczyszczalni
- Na jakim gruncie będzie przygotowywana oczyszczalnia: kluczową sprawą będzie określenie chłonności gruntu, gdyż od tego będzie zależeć rodzaj oczyszczalni.
- Na jakim poziomie znajdują się gruntowe wody, chodzi o to jakie możliwości zrzutu oczyszczonej wody będziemy mieli przy tej oczyszczalni czy będzie to drenaż, ciek wodny czy studnia chłonna.
- Trzeba zapewnić odpowiednie miejsce, do którego będzie spokojny dojazd samochodu asenizacyjnego. Trzeba zadbać o to, by były zachowane odpowiednie wymagane prawem odległości. Mimo, że konserwacja oczyszczalni wykonywana jest tylko raz w roku trzeba oczywiście zadbać o ten dojazd
- Oczywiście dbamy również o kwestię rozmieszczenie oczyszczalni względem prawa.
przydomoweoczyszczalnie-porady

Jaką oczyszczalnie można wybrać, by cieszyć się jej najlepszym funkcjonowaniem?

Ważnym elementem będzie oczywiście cena i jakość działania takiej oczyszczalni. Jeśli zdecydujemy się na oczyszczalnie, która będzie tania np. oczyszczalnia drenażowa bądź parkietowa trzeba się również liczyć z tym, że taka oczyszczalnia niestety będzie zajmować bardzo wiele powierzchni i tym samym nawet około 100 metrów kwadratowych powierzchni naszej działki będzie wyłączone z sadzenia drzewek czy zabudowy np. drogi. Taka technologia, która stosowana jest w tej formie oczyszczalni może również niekiedy prowadzić do problemów związanych z  nieprzyjemnymi  zapachami, które będą się pojawiać przy oczyszczalni i jej rozsączeniu. Raz na miesiąc trzeba dodawać do niej specjalnie biopreparaty, co jakiś czas płukać nitki drenażu oraz kosz filtracyjny przynajmniej dwa razy w roku. W niektórych domostwach takiej konserwacji się nie praktykuje, jednak tak naprawdę jest to bardzo istotne ponieważ system może bardzo szybko się zamulić a oczyszczalnia nie będzie już funkcjonowała na odpowiednim poziomie. Mimo, że musimy włączyć nieco wysiłku w konserwację takiej oczyszczalni jej niska cena może się okazać największym plusem i jej zaletą.

Gdy zastosuje się oczyszczalnie, które mają drenaż indran czy też oczyszczalnie biologiczne z osadem czynnym  trzeba liczyć się z tym, że koszty takiej oczyszczalni będą na dużo wyższym poziomie, a to może się okazać problemem ekonomicznym. Zaletą takich oczyszczalni będzie jednak to, że mają one bardzo małą powierzchnię zabudowy. Jednocześnie nie będą się tam pojawiać przykre zapachy. Oczyszczalnie takie przerabiają ściek na bezbarwną i bezwonną wodę a samo urządzenie może funkcjonować spokojnie przez około 20 lat, dlatego koszty wykonania będą się zwracać.
Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zawsze Państwu zaproponować wiele ciekawych rozwiązań a to bez wątpienia jest wielką zaletą naszej oferty. Ostateczna decyzja o tym jaką wybrać oczyszczalnie jednak zawsze należy do Państwa.

Pozwolenie na budowę  – trzeba zgłosić rozpoczęcie prac, jeśli już udało się nam wybrać technologię oczyszczania.

W przypadku przydomowych oczyszczalni, które nie mają większej przepustowości niż 5,0 metrów sześciennych na dobę nie trzeba walczyć o specjalne pozwolenie na budowę. W takim przypadku wystarczy, jeśli miesiąc przed rozpoczęciem prac dokonamy odpowiedniego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym, które będzie terytorialnie właściwe dla naszego terenu. W takim przypadku do wymaganych dokumentów należy dołączyć mapki, w których przedstawimy obrys sytuacyjny i przygotujemy odpowiedni opis urządzeń. Do tego dołączamy specjalny druk zgłoszeniowy oraz akt własności nieruchomości i certyfikaty oczyszczalni. Wartym rozważenia będzie również przygotowanie dobrej dokumentacji technicznej, która będzie odnosić się do oczyszczalni. Jeśli nie pojawi się sprzeciw Starostwa można rozpocząć budowę oczyszczalni. Jesteśmy do tego upoważnieni przez okres dwóch lat.

Wytyczne i wskazówki

Warto również przedstawić Państwu określone wytyczne, które będą bardzo istotne przy przygotowywaniu i montażu domowej oczyszczalni ścieków. Dzięki nim można łatwiej przeprowadzić wszystkie prace a co za tym idzie zaoszczędzi nieco pieniędzy. W trakcie budowy powinniśmy postarać się o to, by wyloty w instalacji kanalizacyjnej znalazły się w takim miejscu, gdzie planowane będzie również przygotowywanie oczyszczalni. Warto tam umieścić rurę o przekroju 110. Najlepiej zdecydować się na umieszczenie rury wylotowej około 30-40 cm pod poziomem planowanego terenu. Nie ma obaw jeśli chodzi o zamarzanie, gdyż jeśli uda się utrzymać odpowiedni spadek na poziomie około 2 procent i dodatkowo będą działać procesy gnilne temperatura w oczyszczalni będzie wyższa i nie będzie dochodzić do zamarzania. Pion wentylacyjny powinno się wprowadzić na dach przy rurze o średnicy 110.

Wymagania prawne, jakie pojawiają się przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków

Nie przy wszystkich instalacjach konieczne będzie pozwolenie na budowę, co mogliśmy już zauważyć. Jeśli oczyszczalnia będzie miała przepustowość większą niż 5 m3 na dobę trzeba już starać się o przygotowanie odpowiedniego pozwolenia. Jak już mówiliśmy przy mniejszych oczyszczalniach wystarczy zgłosić taki zamiar w wydziale budownictwa w odpowiednim Starostwie Powiatowym.

Aby zgłosić  budowe przydomowej oczyszczalni ścieków należy:

- sprawdzić w odpowiednim dla nas starostwie czy teren, na którym chcemy budować oczyszczalnie jest dopuszczony do podjęcia takich działań,
- wykonać mapkę, którą można pobrać między innymi w Starostwie Powiatowym. Narysowanie schematu można zlecić firmie Primeko. Przesyłając nam mapkę możecie być pewni, że sporządzimy dla Was dobrze przygotowany schemat instalacji,
- przygotować dokumenty w których będzie znajdować się potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością,
- przedłożyć  dokumentacje  techniczną działania oczyszczalni,
- przedłożyć deklaracje zgodności i certyfikaty,
- wypełnić formularz zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków,
- razem złożone dokumenty składa się w wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym.

Jeśli chce się odprowadzać ścieki do wód powierzchniowych trzeba również otrzymać zgodę właściciela wód na to, by odprowadzać tam ścieki, odpowiednio operat wodno prawny.
Jeśli działanie oczyszczalni ma się znajdować blisko budynku usługowego należy również złożyć pozwolenie wodno prawne, które uzyskać można we właściwym Starostwie Powiatowym.
W razie, gdy będzie większe zużycie wody trzeba również uzyskać odpowiednie dokumenty, które będą pozwalały na podjęcie takich działań.
Wymogi prawne, które mogą wpływać na wybór odpowiedniej dla siebie oczyszczalni:

Podejmując decyzję o tym jaką oczyszczalnie przydomową wybudować bardzo często musimy brać pod uwagę również inne budynki, które znajdują się w pobliżu. Jest to kwestia bardzo ważna. Zanim więc zdecydujemy się na konkretną oczyszczalnie powinniśmy dobrze sprawdzić układ budynków, które znajdują się w pobliżu oraz jakie plany są z nimi wiązane. Niekiedy mogą one bowiem wpłynąć na to jaki typ oczyszczalni będzie mógł być w naszym przypadku zastosowany. Odnosi się do tej kwestii miedzy innymi specjalne Rozporządzenie Ministra Infrastruktury.

Dla inwestora, który przygotowuje oczyszczalnie będzie ważne również jakie typy zabudowań będą znajdować się w pobliżu planowanej przez niego oczyszczalni. Chodzi o to, by dobrze dopasować pokrywy i wyloty wentylacji w oczyszczalni. Trzeba zwrócić uwagę między innymi na położenie zbiorników w odpowiednich miejscach:
- od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
- od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m”,
- od magazynów produktów spożywczych – 15 m.
- od studni z wodą pitną 30 m,

W przypadku terenów wiejskich studnie bardzo często dostarczają również wodę do spożycia, dlatego trzeba przygotować specjalną strefę ochronną, która będzie gwarantować, że woda w studniach nie zostanie zanieczyszczona ściekami. Strefa ochronna powinna mieć 30 m.

Mówiąc o warunkach danej nieruchomości trzeba również brać pod uwagę jaki znajduje się tam rodzaj gleby oraz jaki jest poziom wód gruntowych. Te czynniki mają oczywiście istotne znaczenie jeśli chodzi o to jaką oczyszczalnię można wybrać oraz jak prowadzić roboty instalatorskie. Najlepiej jest przeprowadzić specjalne badania geologiczne, w ramach których wyraźnie określi się jak ma funkcjonować  dana oczyszczalnia.

Ministerstwo środowiska daje również swoje warunki w ramach których można oddawać ścieki do gruntu jeśli wprowadzenie ścieków będzie oddzielone warstwą gruntu o miążości co najmniej 1,5 metra od najwyższego użytkowego poziomu wód podziemnych. Gdy nieruchomość nie będzie spełniać tego wymogu nie można odprowadzać ścieków do gruntu. W takim przypadku można zastosować specjalną przepompownię, dzięki której będzie można ściek odprowadzać poprzez kopiec filtracyjny i  utrzymać wymaganą odległość 1,5 metra.

Szczegółowe wymagania związane z tym jakie odległości należy zachować można znaleźć we właściwych rozporządzeniach ministerstwa infrastruktury, dzięki czemu będzie można spełnić wymagania prawne. Informacje odnośnie tych kwestii udzielane są również przez Starostwa Powiatowe, które są właściwym miejscem do rozpatrywania tych spraw i zajmują się udzielaniem stosownych pozwoleń. W takich miejscach zawsze otrzymamy pomoc, dzięki której będziemy mogli wiedzieć jak zająć się daną sprawą i załatwić stosowne dokumenty.

Przydatne adresy celem zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
Wielkopolska

Starostwo Adres Telefon Adres internetowy Województwo
Starostwo Powiatowe w Chodzieży 64 – 800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 1 (067)2827261 www.powiat-chodzieski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Czarnkowie 64 – 700 Czarnków, ul. Rybaki 3 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie 62 – 200 Gniezno, ul. Jana Pawła II 9/10 (061)4240706 www.powiat-gniezno.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Gostyniu 63 – 800 Gostyń, ul. Wrocławska 154 (065)5752513 www.powiat.gostyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim 62 – 065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Żwirki i Wigury 1B (061)4452500 www.pgw.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Jarocinie 63-200 Jarocin Niepodległości 10-12 (062)7472920 www.powiat-jarocinski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kaliszu 62 – 800 Kalisz, Pl. Św. Józefa 5 (062)5014220 www.powiat.kalisz.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kępnie 63 – 600 Kępno, ul. Kościuszki 5 (062)7828900 www.kepno.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kole 62 – 600 Koło, ul. Sienkiewicza 21/23 (063)2617835 www.starostwokolskie.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Koninie 62 – 510 Konin, Al. 1 Maja 9 (063)2403200 www.powiat.konin.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Kościanie 64 – 100 Kościan, ul. Gostyńska 38 (065)5121785 www.powiatkoscian.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Krotoszynie 63 – 700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 (062)7254256 www.powiat-krotoszyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Lesznie 64 – 100 Leszno, Pl. Kościuszki 4 b (065)5296800 www.powiat-leszczynski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 64 – 400 Międzychód, ul. ul. 17 Stycznia 143 (095)7488700 www.powiat-miedzychodzki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 64 – 300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33 (061)4426700 www.nowytomysl.com.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Obornikach Wielkopolskich 64 – 600 Oborniki Wielkopolskie, ul. 11 Listopada 2a (061)2973122 www.oborniki.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrowie Wielkopolskim 63– 400 Ostrów Wielkopolski, Al. Powstańców Wlkp. 16 (062)7378400 www.powiat-ostrowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie 63 – 500 Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31 (062)7320040 www.powiatostrzeszowski.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pile 64 – 920 Piła, al. Niepodległości 33/35 (067)2109301 www.powiat.pila.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Pleszewie 63 – 300 Pleszew, Poznańska 79 (062)7429652 www.pleszew.starostwo.gov.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 60 – 509 Poznań ul. Jackowskiego 18 (061)8410500 www.powiat.poznan.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Rawiczu 63 – 900 Rawicz, Wały Jarosława Dąbrowskiego 2 (065)5454212 powiatrawicki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Słupcy 62 – 400 Słupca, ul. Poznańska 20 (063)2758600 www.powiat-slupca.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 64 – 500 Szamotuły, ul. Wojska Polskiego 4 (061)2928700 www.powiat-szamotuly.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Śremie 63 – 100 Śrem, ul. Mickiewicza 17 (061)2837001 www.powiat-srem.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej 63 – 000 Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5 (061)2858051 www.srodawlkp-powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Trzciance 64-980 Trzcianka, 27 Stycznia 42 (067)2530160 www.czarnkowsko-trzcianecki.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Turku 62 – 700 Turek, ul. Kaliska 59 (063)2896200 www.powiat.turek.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu 62 – 100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15 (067)2680500 www.wagrowiec.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 64 – 200 Wolsztyn, ul. 5 Stycznia 5 (068)3842700 www.powiatwolsztyn.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Wrześni 62 – 300 Września, ul. Chopina 10 (061)6404444 www.wrzesnia.powiat.pl Wielkopolskie
Starostwo Powiatowe w Złotowie 77 – 400 Złotów, Al. Piasta 32 (067)2635945 www.zlotow-powiat.pl Wielkopolskie

Kujawsko-Pomorskie

Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8 (054)2824651 www.aleksandrow.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Brodnicy 87-300 Brodnica, ul. Kamionka 18 (056)4950800 www.brodnica.com.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy 85-066 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16 (052)5840948 www.powiat.bydgoski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Chelmnie 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1 (056)6772410 www.powiat-chelmno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu 87-400 Golub-Dobrzyń, Plac Tysiąclecia 25 (056)6835380 www.golub-dobrzyn.com.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Grudziądzu 86-300 Grudziądz, ul. Miłomłyńska 1 (056)4514400 www.powiatgrudziadzki.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław, ul. Roosvelta 36/38 (052)3592100 www.inowroclaw.powiat.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Lipnie 87-600 Lipno, ul. Sierakowskiego 10 B (054)2872039 www.lipnowski.powiat.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Mogilno 88-300 Mogilno, ul. Narutowicza 1 (052)3180304 www.powiat.mogilno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Nakło 89-100 Nakło nad Notecią, ul. Dąbrowskiego 54 (052)3866633 www.powiat-nakielski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Radziejowie 88-200 Radziejów, ul. Kościuszki 17 (054)2852287 www.radziejow.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Rypinie 87-500 Rypin, ul. Warszawska 38 (054)2802432 www.powiat.rypinski.lo.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim 89-400 Sępólno Krajeńskie,ul. Kościuszki 11 (052)3881300 www.powiat-sepolno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Szubinie 89-200 Szubin,ul. Kcyńska 12 A (052)3842543 www.powiat-sepolno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Świeciu 86-100 Świecie, Gen. Józefa Hallera 9 (052)3332136 www.powiat.swiecki.lo.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Toruniu 87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6 (056)6628888 www.powiattorunski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Tucholi 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 7 (052)5590700 www.powiat.tuchola.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Wąbrzeźnie 87-200 Wąbrzeźno, ul. Wolności 44 (056)6882451 www.wabrzezno.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Cyganka 28 (054)2315680 www.powiat.wloclawski.pl Kujawsko-pomorskie
Starostwo Powiatowe w Żninie 88-400 Żnin, ul. Potockiego 1 (052)3031100 www.znin.pl Kujawsko-pomorskie