Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Na jakie problemy można się natknąć podczas opróżniania szamba

Na jakie problemy można się natknąć podczas opróżniania szamba

Szamba są to zbiorniki

bezodpływowe gromadzące nieczystości ciekłe, jak i stałe. Dawniej wykonywano je z betonu. Dziś z uwagi na wygodę tworzy się je najczęściej z tworzyw sztucznych . Jednakże napotkać można pewne niejasności z nimi związane, dlatego już teraz zapoznaj się z nimi, aby choć w części uniknąć większych problemów. Kwestie organizacyjne wywozu nieczystości Niezależnie z jakiego tworzywa zostały stworzone zbiorniki na szambo, wymagają one regularnego opróżniania. Wymaga to skorzystania z usług specjalistycznych firm asenizacyjnych, które zajmują się tego typu zadaniem. Ważne jest, aby tego typu firma posiadała odpowiednie pozwolenia na prowadzenie tego rodzaju działalności oraz posiadała dokumenty potwierdzające to. Jeśli chodzi o ewidencjonowanie bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne, czyli szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków to zadanie to należy do gminy. Przydzieleni do tego zagadnienia pracownicy mogą przeprowadzić kontrolę, czy aby na pewno wywóz nieczystości odbywa się zgodnie z prawem. W sytuacji nieokazania właściwych dokumentów gmina posiada prawo nałożenia kary grzywny. Problemy związane z opróżnianiem nieczystości z szamba Jednym z takich problemów jest przede wszystkim kwestia dotycząca częstotliwości zamawiania usługi opróżniania szamba. Istnieją firmy, które z góry podają stałe terminy wywozu, jednakże w przypadku nie zapełnienia całego zbiornika wiąże się to z większymi kosztami wynikającymi z pobierania stałej opłaty. Najlepszym rozwiązaniem będzie zamontowanie czujnika informującego o zapełnieniu się zbiornika. Wówczas należy pamiętać o szybkim zamówieniu wozu asenizacyjnego, gdyż firmy te mogą być zajęte innymi zleceniami, stąd natychmiastowe opróżnienie szamba nie będzie możliwe. Inny problem może dotyczyć kwestii związanych z wjazdem szambowozu na posesję. Dobrze byłoby przemyśleć już na początku projektu budowy lokalizację postawienia zbiornika na szambo, aby nie doprowadzić do zniszczeń roślin, chodnika czy innych zamontowanych elementów. Dobrym wyjściem z sytuacji będzie zamontowanie dodatkowego przewodu do odprowadzania ścieków. Polegałoby to na tym, że jeden jego koniec znajdowałby się na dnie zbiornika, z kolei drugi posiadający szybkozłączkę umiejscowiony by od strony drogi. W ten sposób można uniknąć wjazdu wozu na teren działki. Uciążliwym problemem może być wydobywający się zapach podczas wywozu szamba. Dochodzi do tego, ponieważ ciśnienie powstające w trakcie pracy szambiarki wysysa całą wodę z urządzeń sanitarnych. Wyjściem z tej sytuacji jest zainstalowanie komina odpowietrzającego, który zminimalizowałby nieprzyjemny zapach. Jednak należy zadbać o tego typu sprawy korzystając chociaż raz w miesiącu z biopreparatów przyspieszających rozkład związków organicznych. Wywóz szamba i związane z nim sprawy mogą okazać się problematyczne. Jednakże odpowiednie przygotowanie może spowodować, że brak przyłącza do kanalizacji zbiorczej nie będzie stanowiło większego problemu.

 

Comments are closed.