Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a badania geologiczne

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a badania geologiczne

Budowa nowego domu, coraz częściej wiąże się z poszukiwaniem rozwiązań, które pozwolą na skuteczne i zarazem mądre odprowadzanie ścieków. Lokalizacje, w których nie możemy podłączyć się do kanalizacji, wymagają zatem wyboru opcji do jakich zaliczyć można szamba, eko-szamba lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż przed podjęciem decyzji w tym zakresie, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych, które określą warunki gruntowo-wodne. Szczególnie ważnym aspektem w badaniach geologicznych jest określenie poziomu wód gruntowych.

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków a wody gruntowe

Działanie przydomowej oczyszczalni ścieków polega na przetwarzaniu ścieków w ekologiczną ciecz, która przypomina zwykłą wodę. Ciecz ta odprowadzana jest z kolei do gruntu w obszarze naszej działki. Badania geologiczne są zatem niezbędne, aby pozwolić nam określić czy na danym terenie występują np. obfite i wysoko położone wody gruntowe, gdyż w takim stanie rzeczy, mogą one zalewać odbiornik oczyszczanych ścieków jak dren, który znajduje się w gruncie. Jak mówią przepisy:„Warstwa gruntu przepuszczalnego, musi być grubsza niż 1,5m licząc od dolnej krawędzi drenów do powierzchni zwierciadła wód gruntowych(Dz. U. Nr. 212 z 2002r poz.1799 § 11).” Zatem przygotowując się do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, musimy dokładnie zbadać podłoże.

Jeżeli wody gruntowe są usadowione stosunkowo wysoko, nie oznacza to, że nie możemy wykorzystać przydomowej oczyszczalni ścieków. Jej zastosowanie wymaga jednak odpowiedniego doboru odbiornika oczyszczonych ścieków. Warto skonsultować swoje możliwości z ekspertem w tym zakresie.

Słaba przepuszczalność gruntu

Pojawiać może się jednak jeszcze jeden problem, mianowicie ten związany ze słabą przepuszczalnością gruntów. Jest to sytuacja w której trzeba będzie czasami rozważyć wykorzystanie innej opcji jak np. szambo, gdzie nowoczesne modele wykonywane z wyjątkowo trwałych materiałów, stąd są całkowicie nieprzepuszczalne.

Oczywiście niska przepuszczalność gruntów nie musi oznaczać konieczności inwestycji w szambo, gdyż przydomowa oczyszczalnia ścieków wybrana w odpowiedniej konfiguracji, również zda egzamin nawet w trudniejszych warunkach gruntowych. Taka biologiczna oczyszczalnia ścieków z odprowadzaniem do drenażu, może być wówczas ulokowana w nasypie, niemniej czasami wymaga w niektórych przypadkach całkowitej wymiany gruntu, co może podnieść koszty całej inwestycji.

Decyzja o wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków bądź szamba, może być zatem związana nie tylko z naszymi preferencjami, ale również z kosztami, które będą generowały dodatkowe działania, dostosowujące rozwiązanie pod określone typy gruntów. Oczywiście wybór oczyszczalni to niższe koszty eksploatacyjne w przyszłości, a dodatkowo, jest to opcja niemal bezobsługowa. Ostateczną decyzję warto oprzeć na ocenie gruntów uzyskanej dzięki badaniom geologicznym, ale również oszacowaniu kosztów całej inwestycji oraz komforcie późniejszej eksploatacji.

Comments are closed.