Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a studnia głębinowa

Jak wiadomo, ścieki gospodarczo-bytowe wytwarzane są w każdym gospodarstwie domowym. Najlepszym rozwiązaniem na ich pozbywanie się jest podłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej. Jednakże, nie wszędzie jest to możliwe. Warunkiem umożliwiającym to jest odpowiednie zagospodarowanie terenu. W takim przypadku właściciel działki może wybrać spośród dwóch rozwiązań – instalację bezodpływowego szamba lub budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w postaci szamba ekologicznego lub oczyszczalni biologiczno-chemicznej.

Bezpieczeństwo ujęcia wody

Jeżeli nie ma możliwości podłączenia budynku do kanalizacji to jednocześnie wiąże się to często z brakiem instalacji wodociągowej. W sytuacji, gdy działka nie ma przyłącza do wodociągu, konieczna może być budowa studni głębinowej. Ujęcie wody oraz miejsce służące do zagospodarowywania nieczystości w przypadku zakładania oczyszczalni ścieków bądź budowy szamba bezodpływowego musi być umiejscowione w odpowiedniej odległości od siebie. Wynika to z tego, aby woda, która jest przeznaczona do spożycia przez ludzi nie została zanieczyszczona ściekami.
Odległość zbiornika do oczyszczalni biologiczno-chemicznej powinna wynosić co najmniej 15 metrów od ujęcia wody. Gdy posiadacz działki rozważa zamontowanie systemu rozsączającego ścieki, wtedy odległość drenażu powinna wynosić co najmniej 30 metrów od studni. Należy jednak pamiętać, że określone odległości nie dotyczą jedynie urządzeń zlokalizowanych na danej działce, lecz również ujęć wody umiejscowionych na sąsiednich działkach.
Ważne jest zachowanie ustalonych odległości ujęć wody od pozostałych urządzeń gromadzących nieczystości, po to, aby zapewnić bezpieczeństwo w przypadku rozszczelnienia zbiornika czy to przy szambie, czy oczyszczalni.
Natomiast biorąc pod uwagę odległość drenażu rozsączającego, zastosowanie zwiększonej odległości ma zapobiec przedostawaniu się oczyszczonych ścieków do warstw, z jakich czerpie się wodę pitną. Jak wiadomo, oczyszczalnie usuwają znaczną większość wszystkich niebezpiecznych substancji, to jednak warto pamiętać, że oczyszczona w ten sposób woda może być wykorzystywana tylko do celów gospodarczych (w przypadku oczyszczalni biologiczno-chemicznych), z kolei w ekologicznych szambach wstępne oczyszczalnie ścieków przez grunt to jeden z elementów pracy systemu. Z tego też powodu drenaż rozsączający powinien być umiejscowiony co najmniej 1,5 metra od poziomu wód gruntowych.

Comments are closed.