Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

W trakcie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jakich błędów należy unikać

W trakcie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków jakich błędów należy unikać

Bardzo popularnym, a zarazem ekologicznym rozwiązaniem stały się przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ten sposób znika problem odprowadzania i utylizacji nieczystości z gospodarstw domowych. Cechują się bardzo wysoką skutecznością, niekiedy zbliżoną do oferowanych oczyszczalni komunalnych. Jednakże, należy pamiętać o prawidłowej eksploatacji, aby nie popełniać kilu istotnych błędów. Jakich? Dowiesz się, czego nie można robić, kiedy posiadasz swoją oczyszczalnię ścieków.

Na początku, warto zaznaczyć, jakie są główne zasady działania przydomowych oczyszczalni ścieków, po to, aby w pełni spełniały swoją rolę.

W jaki sposób oczyszczalnia utylizuje ścieki?

Woda i materia organiczna stanowią najważniejsze składniki ścieków. Wszelkie odpadki spożywcze oraz odpady tworzą masę organiczną, jaka musi zostać rozłożona, w celu bezpiecznego odprowadzenia oczyszczonego ścieku do gruntu lub do naturalnych zbiorników wodnych. Rozkład następuje poprzez redukcję złożonych związków chemicznych do związków prostych (do wody i gazów). Proces ten jest możliwy, przy wykorzystaniu mikroorganizmów (bakterii, grzybów, drożdży, pierwotniaków). Materia organiczna jest przez te organizmy wykorzystywana do zachodzących procesów życiowych. Prościej mówiąc, mikroorganizmy pochłaniają zanieczyszczenia organiczne i wydalają produkty przemiany materii.

Oczyszczanie ścieków w przydomowych oczyszczalniach następuje dwuetapowo. Pierwszy etap stanowi mechaniczne oddzielenie zanieczyszczeń stałych i tłuszczów. Następuje to dzięki procesom sedymentacji (opadania) i flotacji (unoszenia się na powierzchni). W ten sposób, substancje cięższe i lżejsze są oddzielane od wody i zostają mechanicznie rozdzielone. Etap pierwszy zachodzi w osadniku wstępnym, inaczej nazywanym osadniku gnilnym. Zachodzą tu warunki beztlenowe.

Etap drugi następuje w warunkach tlenowych. Dochodzi do procesu utleniania materii organicznej w napowietrzonym ścieku. W zależności od posiadanego typu oczyszczalni, może to przebiegać w reaktorze biologicznym (oczyszczalne typu biologicznego) albo w drenażu rozsączającym (oczyszczalnie drenażowe). Następujący proces zachodzi znacznie szybciej i jest bardziej skuteczny od oczyszczania beztlenowego. Jednak, bez tych dwóch etapów nie można doprowadzić ścieku do postaci, która będzie bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Czego bakterie potrzebują do właściwego rozwoju

Poprawność działania oczyszczalni przydomowych uzależniona jest od wielu czynników, tak jak jakość kolonii bakterii, które są obecne w osadzie czynnym w postaci kłaczków (oczyszczalnie typu SBR), kolonie na kształtkach lub tarczach (oczyszczalnia ze złożem zanurzonym) albo w drenażu (oczyszczalnie drenażowe). Należy spełnić trzy najważniejsze warunki, tak, aby kolonie bakteryjne namnażały się i zachowały żywotność:

- stałe dostawy materii organicznej – zanieczyszczenia organiczne stanowią niezbędne środowisko wodne do namnażania się drobnoustrojów,

- stały dostęp tlenu – tlen jest dostarczany z powietrzem tłoczonym przez pompy do napowietrzaczy lub na skutek obracania się częściowo zanurzonych w ściekach tarcz,

- temperatury dodatnie – drobnoustroje najlepiej rozwijają się w temperaturach 25-40 st.C.

W sytuacji, gdy któryś z wyżej wymienionych parametrów zostanie zachwiany, oczyszczalnia spowolni swoją pracę, a także obniży jakość oczyszczania ścieków. Może doprowadzić to również do całkowitego wstrzymania pracy bakterii podczas rozkładu materii organicznej. Jednak nie są to wszystkie czynniki, które mogą spowodować negatywne skutki w tracie eksploatacji oczyszczalni przydomowej.

Co jeszcze zaburza pracę przydomowych oczyszczalni ścieków

Rozróżnia się trzy grupy czynników, które mogą zakłócić pracę przydomowej oczyszczalni ścieków:

1. niewłaściwy skład ścieków – zawartość substancji toksycznych, takich jak detergenty, silne substancje chemiczne, zanieczyszczenia tłuste, zanieczyszczenia stałe nierozpuszczalne w wodzie powodują zaburzenia w pracy oczyszczalni

2. niewłaściwa ilość ścieków – zbyt mało, jak i zbyt dużo zrzucanych ścieków w stosunku do przepustowości instalacji, może negatywnie wpływać na pracę oczyszczalni przydomowej,

3. błędy podczas obsługi – głównym tego powodem jest rzadkie usuwanie osadu z osadnika gnilnego, co powoduje zmniejszenie pojemności oczyszczalni.

W zależności od posiadanego rodzaju i typu oczyszczalni można w różny sposób trafić na wymienione wyżej zaburzenia. Nie zmienia to jednak faktu, że każda awaria wymaga szybkiej naprawy.

Comments are closed.