Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowe oczyszczalnie

Inwestycja w przydomową oczyszczalnię ścieków wymaga dużych nakładów finansowych, skąd też zabierają się wątpliwości dotyczące zasadności jej wykorzystania w realizacji. Niemniej, przyszłe koszty eksploatacji oraz ekologiczny charakter takiego systemu oczyszczania ścieków na naturalnej działce mieszkalnej sprawiają, że zasadne staje się rozpoczęcie budowy oczyszczalni.

Ekologia, oszczędności i wszechstronność zastosowania.

Jedną z ważnych cech przypisywanych przydomowym oczyszczalniom ścieków stanowi ich naturalny charakter. Oczyszczalnie są w całości bezpieczne dla środowiska naturalnego, szczególnie dla gleby, wód gruntowych i głębinowych. Ścieki docierające do przydomowej oczyszczalni ścieków są oczyszczane znacznie w znaczeniu ich wynikania, co eliminuje konieczność ich transportu na szerokie drogi i odprowadzania ich do odbiorników naturalnych, do jakich zdaje się grunt czy wody powierzchniowe. Zbiorniki, z których mają przydomowe oczyszczalnie ścieków są dużo dużo szczelne niż standardowe szamba, zatem nie jest naprawdę niebezpieczeństwa wystąpienia niekontrolowanego wycieku.
O ile sama budowa przydomowej oczyszczalni ścieków może wywoływać za sobą wielkie koszty, o tyle łatwo się one stosują, bowiem oczyszczalnia jest tania w obsługi. Nie cierpi tu potrzeby regularnego, nawet cotygodniowego opróżniania zbiornika, oczywiście gdy w przypadku szamba. Nie unosi się a spośród ostatniego terminu wysokich cen. Podczas użytkowania oczyszczalni właściciel płaci jedynie za energię elektryczną, potrzebną do zasilenia pompy także za wywóz osadu, który odpowiedni jest raz na rok.
Przydomową oczyszczalnię ścieków można wdrożyć w istocie na jakimś podłożu, nawet na doli z ogromnym stopniem wód miękkich i na gruncie trudnym – gliniastym i skalistym. Nie chce ona wygospodarowania wielkiej przestrzeni na działce.

Koszty kluczowe przydomowej oczyszczalni ścieków

Przy będących cenach profesjonalnych usług opróżniania szamba na częściach mieszkalnych i rekreacyjnych, coraz przychylniej inwestorzy spoglądają na granic zastąpienia ich przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jej złe koszty eksploatacji powodują, iż w bliskim czasie z rozpoczęcia budowy nakłady inwestycyjne zostaną efektywnie zrekompensowane. Oczyszczalnie przydomowe zyskują na popularności tylko dzięki swoim zaletom ekonomicznym, rosnącej wydajności i braku negatywnego wpływania na środowisko naturalne. Można przypuszczać, iż w niedalekiej przyszłości tradycyjne szamba stopniowo, aczkolwiek skutecznie, będą zastępowane przez przydomowe oczyszczalnie ścieków.