Kontrola szamb przez urzędników. Mowa o bardzo wysokich karach

Kontrola szamb przez urzędników

W poniższym artykule o kontroli szamb, podkreśla się pilną potrzebę działania właścicieli nieruchomości w związku z intensyfikacją działań kontrolnych przez urzędników.

 

Podkreślono, że niewłaściwe zarządzanie szambami i brak odpowiednich dokumentów mogą prowadzić do nałożenia wysokich kar finansowych, sięgających nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Właściciele są zobowiązani do regularnego opróżniania i dokumentowania wywozu nieczystości, aby uniknąć sankcji. Wskazuje się na przykłady z Podhala, gdzie większość skontrolowanych gospodarstw nie spełniała wymogów, co podkreśla wagę problemu i konieczność pilnych działań. Zaznaczono także, że samorządy będą przeprowadzać tego typu kontrole cyklicznie co dwa lata, co wzmacnia ciągłą potrzebę utrzymania prawidłowego zarządzania odpadami.

 

Kary za niewłaściwe użytkowanie szamb i brak odpowiedniej dokumentacji

 

W związku z przepisami Prawa Wodnego, urzędnicy intensyfikują kontrole szamb i oczyszczalni. Właściciele muszą posiadać aktualne dokumenty potwierdzające regularne wywozy nieczystości. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami finansowymi, sięgającymi nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Szczególna uwaga skierowana jest na obszary, gdzie możliwe jest podłączenie do kanalizacji miejskiej. Urzędy planują regularne, dwuletnie kontrole, podkreślając potrzebę ścisłego przestrzegania przepisów zarządzania odpadami.

 

Kontrole i koszty wywozu nieczystości można zminimalizować zakładając przydomową oczyszczalnię. Wszelkie zgłoszenia i pozwolenia oraz kompletny montaż można uzyskać w firmie Primeko.

 

Źródło: https://finanse.wp.pl/urzednicy-kontroluja-szamba-kary-ida-w-tysiace-zlotych-6988535250574208a