Przydomowa oczyszczalnia tunelowa

Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Konin, Toruń

Kompleksowy przewodnik po oczyszczalniach tunelowych: od zakupu do eksploatacji

 

Oczyszczalnia tunelowa to nowoczesne rozwiązanie stosowane w przydomowych systemach oczyszczania ścieków. W tym kompleksowym przewodniku dowiesz się wszystkiego na temat oczyszczalni tunelowych, od ich budowy i zasady działania, przez zalety i wady, aż po proces zakupu, montażu i eksploatacji. Artykuł ten będzie przydatny zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z oczyszczalniami tunelowymi, jak i dla tych, którzy poszukują bardziej zaawansowanych informacji na ten temat.

 

Czym jest oczyszczalnia tunelowa i jak działa?

 

Oczyszczalnia tunelowa to nowoczesny system oczyszczania ścieków, który wykorzystuje technologię tunelową do skutecznego oczyszczania ścieków. W odróżnieniu od tradycyjnych oczyszczalni, takich jak oczyszczalnie drenażowe, oczyszczalnie tunelowe charakteryzują się inną budową i zasadą działania, co przekłada się na wyższą efektywność i mniejsze wymagania konserwacyjne.

 

Podstawowe informacje o technologii tunelowej

 

W oczyszczalniach tunelowych wykorzystuje się technologię tunelową, która polega na przeprowadzaniu procesu oczyszczania ścieków w specjalnie zaprojektowanych tunelach. Dzięki temu rozwiązaniu, oczyszczalnie tunelowe są w stanie osiągnąć wysoką skuteczność oczyszczania ścieków, jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.

 

Budowa i zasada działania oczyszczalni tunelowej

 

Budowa oczyszczalni tunelowej opiera się na zestawie komór, które są połączone w sposób umożliwiający przepływ ścieków przez cały system. Każda komora pełni inną funkcję w procesie oczyszczania ścieków, a zbiornik oczyszczalni jest odpowiednio zaprojektowany, aby zapewnić optymalne warunki dla poszczególnych etapów oczyszczania.

Zasada działania oczyszczalni tunelowej polega na wykorzystaniu naturalnych procesów biologicznych do rozkładu zanieczyszczeń zawartych w ściekach. W oczyszczalni tunelowej ścieki przepływają przez kolejne komory, w których zachodzą różne procesy oczyszczania, takie jak sedymentacja, rozkład materii organicznej czy usuwanie azotu i fosforu.

 

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni tunelowej

 

Proces oczyszczania ścieków w oczyszczalni tunelowej obejmuje kilka etapów, które mają na celu usunięcie różnych rodzajów zanieczyszczeń.

Najważniejsze etapy oczyszczania ścieków to:

 1. Sedymentacja – usuwanie stałych cząstek zanieczyszczeń
 2. Rozkład materii organicznej – przekształcanie związków organicznych na proste związki nieorganiczne
 3. Usuwanie azotu i fosforu – eliminacja składników mineralnych, które mogą powodować eutrofizację wód

W wyniku tych procesów, oczyszczalnia tunelowa jest w stanie skutecznie oczyścić ścieki, spełniając wymagania dotyczące jakości wód odprowadzanych do środowiska.

 

Różnice między oczyszczalnią tunelową a drenażową

 

Jeżeli chodzi o procesy biologiczne to nie ma różnicy między oczyszczalnią tunelową, a drenażową natomiast oczyszczalnie drenażowe mają mniejszą retencję przez co muszą zabrać większą powierzchnię działki aby uzyskać ten sam efekt oczyszczalnia. Oczyszczalnie tunelowe dzięki większej pojemności tuneli mogą pochłonąć większą ilość oczyszczonej wody i tym samym oczyszczalnie tunelowe można zakładać na małych działkach.

 

Zalety i wady oczyszczalni tunelowej

 

Zalety oczyszczalni tunelowej wynikają z jej nowoczesnej konstrukcji i zastosowania innowacyjnych technologii, które sprawiają, że jest to skuteczne rozwiązanie dla oczyszczania ścieków. Jednocześnie, jak każda technologia, oczyszczalnia tunelowa posiada również swoje wady i ograniczenia, które warto wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jej zastosowaniu.

 

Kluczowe korzyści z wykorzystania oczyszczalni tunelowej

 

Nowoczesny system oczyszczalni tunelowej przekłada się na szereg korzyści, które sprawiają, że jest to efektywna oczyszczalnia w porównaniu z innymi dostępnymi rozwiązaniami. Do najważniejszych zalet oczyszczalni tunelowej należą:

 • Wysoka skuteczność oczyszczania ścieków
 • Mniejsze wymagania konserwacyjne
 • Możliwość pracy w trudnych warunkach gruntowych
 • Przyjazność dla środowiska
 • Oczyszczalnia ekonomiczna – niższe koszty eksploatacji

Dzięki tym zaletom, oczyszczalnia tunelowa stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego i ekonomicznego systemu oczyszczania ścieków.

 

Potencjalne wyzwania i ograniczenia oczyszczalni tunelowej

 

Chociaż oczyszczalnia tunelowa posiada wiele zalet, warto również zwrócić uwagę na potencjalne wyzwania i ograniczenia związane z jej zastosowaniem. Do najważniejszych należą:

 • Wyższe koszty inwestycyjne w porównaniu z niektórymi innymi rozwiązaniami
 • Potrzeba odpowiedniej przestrzeni na instalację oczyszczalni
 • Wymagania dotyczące regularnego uzupełniania biopreparatów

Mimo tych ograniczeń, przewaga przydomowych oczyszczalni tunelowych nad innymi rozwiązaniami sprawia, że warto rozważyć ich zastosowanie w przypadku poszukiwania nowoczesnego i efektywnego systemu oczyszczania ścieków.

 

Opinie użytkowników o oczyszczalniach tunelowych

 

Oczyszczalnia tunelowa opinie użytkowników są zazwyczaj pozytywne, co potwierdza wysoką skuteczność i efektywność tego rozwiązania. Użytkownicy doceniają przede wszystkim:

 • Wysoką jakość oczyszczania ścieków
 • Niskie koszty eksploatacji
 • Łatwość obsługi i konserwacji

Jednocześnie, niektórzy użytkownicy zwracają uwagę na wyższe koszty inwestycyjne oraz konieczność posiadania odpowiedniej przestrzeni na instalację oczyszczalni tunelowej. Mimo to, ogólna ocena oczyszczalni tunelowych przez użytkowników jest zdecydowanie pozytywna, co potwierdza wartość tego rozwiązania dla oczyszczania ścieków.

 

Rodzaje oczyszczalni tunelowych

 

Na rynku dostępne są różne rodzaje oczyszczalni tunelowych, które różnią się między sobą konstrukcją, zasadą działania oraz efektywnością oczyszczania ścieków. Wśród nich wyróżniamy 4 tunelowe typy oczyszczalni: tunelową jednokomorową, oczyszczalnię jednokomorową, dwukomorową tunelową oraz oczyszczalnię tunelową eko. W poniższych podrozdziałach omówimy każdy z tych typów, porównując ich cechy charakterystyczne.

 

Oczyszczalnia tunelowa jednokomorowa

 

Tunelowa jednokomorowa oczyszczalnia to rozwiązanie, które składa się z jednej komory, w której odbywa się proces oczyszczania ścieków. W oczyszczalni jednokomorowej ścieki są przepompowywane do komory, gdzie następuje ich biologiczne oczyszczanie za pomocą bakterii beztlenowych. Następnie oczyszczona woda jest odprowadzana do gruntu lub do systemu drenażowego.

W porównaniu z innymi rodzajami oczyszczalni tunelowych, jednokomorowa oczyszczalnia tunelowa charakteryzuje się prostszą konstrukcją oraz niższymi kosztami inwestycyjnymi. Jednakże, jej efektywność oczyszczania ścieków może być nieco niższa niż w przypadku bardziej zaawansowanych systemów.

 

Oczyszczalnia tunelowa dwukomorowa

 

Dwukomorowa tunelowa oczyszczalnia to system, który składa się z dwóch komór, w których odbywa się proces oczyszczania ścieków. W pierwszej komorze następuje zatrzymanie i sedymentacja stałych cząstek oraz rozkład substancji organicznych przez bakterie beztlenowe. W drugiej komorze odbywa się dalsze oczyszczanie ścieków, a następnie oczyszczona woda jest odprowadzana do gruntu lub do systemu drenażowego.

Oczyszczalnia tunelowa dwukomorowa charakteryzuje się wyższą efektywnością oczyszczania ścieków niż jednokomorowa, jednakże jej konstrukcja jest bardziej skomplikowana, co może wpłynąć na wyższe koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne.

 

Oczyszczalnia tunelowa eko

 

Oczyszczalnia tunelowa eko to nowoczesne rozwiązanie, które łączy zalety oczyszczalni jedno- i dwukomorowej, jednocześnie minimalizując ich wady. W oczyszczalni tunelowej eko ścieki są oczyszczane w jednej komorze, jednak proces oczyszczania jest wspomagany przez specjalne biopreparaty oraz zaawansowane technologie, takie jak membrany filtracyjne czy systemy napowietrzania.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, oczyszczalnia tunelowa eko charakteryzuje się wysoką efektywnością oczyszczania ścieków, przy jednocześnie niższych kosztach eksploatacji niż w przypadku dwukomorowej oczyszczalni tunelowej. Jest to więc idealne rozwiązanie dla osób poszukujących skutecznego i ekonomicznego systemu oczyszczania ścieków.

 

Zakup i montaż oczyszczalni tunelowej

 

Wybór odpowiedniej oczyszczalni tunelowej jest kluczowy dla zapewnienia efektywnego i ekologicznego oczyszczania ścieków. W tym rozdziale przedstawimy poradnik zakupowy, opis procesu montażu oczyszczalni oraz koszty związane z zakupem i montażem tego typu systemów.

 

Jak wybrać optymalną oczyszczalnię tunelową? – poradnik zakupowy

 

Przy wyborze oczyszczalni tunelowej warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, takich jak dane techniczne, dostępność kompletnych zestawów oraz renomę producenta, np. marseplast oczyszczalnia. Oto kilka porad, które pomogą Ci wybrać optymalną oczyszczalnię tunelową:

 1. Określ swoje potrzeby – zastanów się, jaką ilość ścieków będziesz musiał oczyszczać oraz jakie są warunki gruntowe na Twojej działce.
 2. Porównaj różne rodzaje oczyszczalni tunelowych – jednokomorowe, dwukomorowe oraz eko, biorąc pod uwagę ich zalety i wady.
 3. Zwróć uwagę na dane techniczne oczyszczalni, takie jak wydajność, wymiary czy materiały, z których została wykonana.
 4. Upewnij się, że wybrana oczyszczalnia posiada wszelkie niezbędne atesty i certyfikaty.
 5. Rozważ zakup kompletnego zestawu, który obejmuje wszystkie niezbędne elementy do montażu i eksploatacji oczyszczalni.
 6. Wybierz renomowanego producenta, który oferuje wsparcie techniczne oraz gwarancję na swoje produkty.

 

Montaż przydomowej oczyszczalni tunelowej – krok po kroku

 

Montaż przydomowej oczyszczalni tunelowej może wydawać się skomplikowany, jednak dzięki naszym poradom krok po kroku, proces ten stanie się prostszy. Oto szczegółowy opis procesu montażu:

 1. Wykonaj odpowiednie przygotowania terenowe, takie jak wykopanie dołu pod oczyszczalnię oraz przygotowanie podłoża.
 2. Zainstaluj oczyszczalnię w wykopie, dbając o jej stabilne i równomierne ułożenie.
 3. Podłącz rury doprowadzające ścieki do oczyszczalni oraz rury odprowadzające oczyszczoną wodę do gruntu lub systemu drenażowego.
 4. Zainstaluj system napowietrzania, jeśli jest wymagany przez konkretny model oczyszczalni.
 5. Przeprowadź próbne uruchomienie oczyszczalni, sprawdzając jej prawidłowe działanie oraz szczelność połączeń.
 6. Zasyp oczyszczalnię warstwą ziemi, dbając o odpowiednią izolację termiczną oraz ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.

 

Koszty związane z zakupem i montażem oczyszczalni tunelowej

 

Tunelowa cena może różnić się w zależności od rodzaju oczyszczalni, jej wydajności oraz producenta. Koszty związane z zakupem i montażem oczyszczalni tunelowej obejmują:

 • Zakup samej oczyszczalni oraz ewentualnych dodatkowych elementów, takich jak system napowietrzania czy biopreparaty.
 • Koszty transportu oczyszczalni do miejsca montażu.
 • Wykonanie prac ziemnych oraz przygotowanie terenu pod oczyszczalnię.
 • Koszty montażu oczyszczalni, które mogą być wykonywane samodzielnie lub przez specjalistyczną firmę.

Warto porównać ceny różnych typów oczyszczalni tunelowych oraz uwzględnić koszty eksploatacji, takie jak zużycie energii czy konieczność stosowania biopreparatów, aby wybrać najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla swoich potrzeb.

 

Eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni tunelowej

 

Prawidłowa eksploatacja i utrzymanie przydomowej oczyszczalni ścieków tunelowej są kluczowe dla jej efektywnego działania. W tym rozdziale omówimy, jakie czynności należy wykonywać, aby oczyszczalnia tunelowa działała prawidłowo, oraz jakie biopreparaty i bakterie są niezbędne w procesie oczyszczania ścieków.

 

Biopreparaty i bakterie beztlenowe w oczyszczalni tunelowej

 

Biopreparaty i bakterie beztlenowe odgrywają kluczową rolę w procesie oczyszczania ścieków w oczyszczalni tunelowej. Biopreparaty to mieszaniny mikroorganizmów, które przyspieszają rozkład zanieczyszczeń organicznych. W oczyszczalni tunelowej wykorzystuje się głównie bakterie beztlenowe, które nie wymagają dostępu do tlenu, aby przeprowadzać procesy metaboliczne.

Biopreparaty i bakterie beztlenowe wpływają na proces oczyszczania ścieków poprzez rozkładanie zanieczyszczeń organicznych na prostsze związki, które są łatwiejsze do usunięcia z wody. Dzięki temu oczyszczalnia tunelowa może skutecznie oczyszczać ścieki, jednocześnie minimalizując zużycie energii oraz wpływ na środowisko.

 

Zasady utrzymania i konserwacji oczyszczalni tunelowej

 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni tunelowej, należy regularnie wykonywać pewne czynności konserwacyjne. Oto kilka zasad utrzymania i konserwacji oczyszczalni tunelowej:

 1. Regularnie sprawdzaj stan techniczny oczyszczalni, w tym szczelność połączeń oraz stan rur doprowadzających i odprowadzających ścieki.
 2. Dbaj o właściwe napowietrzanie oczyszczalni, jeśli jest to wymagane przez konkretny model.
 3. Stosuj odpowiednie biopreparaty i bakterie beztlenowe, aby wspomóc proces oczyszczania ścieków.
 4. Kontroluj stan zestawu drenaż oraz drenaż z wywiewkami, aby zapewnić prawidłowe odprowadzanie oczyszczonych ścieków do gruntu lub systemu drenażowego.
 5. Regularnie usuwaj osady i zanieczyszczenia z oczyszczalni, aby zapobiec ich nagromadzeniu i utrudnianiu procesu oczyszczania.

 

Jakie problemy mogą wystąpić podczas eksploatacji oczyszczalni tunelowej?

 

Podczas eksploatacji oczyszczalni tunelowej mogą wystąpić różne problemy, które wpłyną na jej efektywność. Oto kilka potencjalnych problemów oraz porady, jak sobie z nimi radzić:

 • Zapachy – mogą być spowodowane przez gromadzenie się osadów lub niewłaściwe napowietrzanie oczyszczalni. W takim przypadku należy sprawdzić stan rur oraz systemu napowietrzania i w razie potrzeby oczyścić je lub wymienić.
 • Zanieczyszczenia – mogą być wynikiem niewłaściwego działania bakterii beztlenowych lub zbyt dużego obciążenia oczyszczalni. W takiej sytuacji warto sprawdzić, czy stosowane są odpowiednie biopreparaty oraz czy oczyszczalnia nie jest przeciążona.
 • Uszkodzenia mechaniczne – mogą wystąpić w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbań konserwacyjnych. W przypadku uszkodzeń należy jak najszybciej zgłosić problem do producenta lub serwisu, aby uniknąć dalszych problemów.

Regularne utrzymanie i konserwacja oczyszczalni tunelowej pozwolą na uniknięcie większości problemów oraz zapewnią efektywne i ekologiczne oczyszczanie ścieków.

 

Podsumowanie

 

W niniejszym artykule przedstawiliśmy kompleksowy przewodnik po oczyszczalniach tunelowych, omawiając ich budowę, zasadę działania, zalety i wady, rodzaje, proces zakupu i montażu, a także eksploatację i utrzymanie. Oczyszczalnie tunelowe są nowoczesnym i ekologicznym rozwiązaniem do oczyszczania ścieków przydomowych, które charakteryzują się wysoką efektywnością oraz niskim wpływem na środowisko.

Wybór odpowiedniej oczyszczalni tunelowej zależy od indywidualnych potrzeb i warunków, a także od rodzaju gruntu i systemu drenażowego. Ważne jest, aby przed zakupem dokładnie przeanalizować dostępne opcje oraz skonsultować się z ekspertami w dziedzinie oczyszczania ścieków. Montaż oczyszczalni tunelowej powinien być przeprowadzony przez doświadczonych fachowców, a eksploatacja i utrzymanie powinny być realizowane zgodnie z zasadami konserwacji oraz stosowaniem odpowiednich biopreparatów i bakterii beztlenowych.

Podsumowując, oczyszczalnie tunelowe stanowią doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących efektywnego, ekologicznego i ekonomicznego sposobu na oczyszczanie ścieków przydomowych. Dzięki właściwemu wyborowi, montażowi i utrzymaniu oczyszczalni tunelowej, można cieszyć się czystą wodą oraz minimalnym wpływem na środowisko naturalne.

Ekologiczne oczyszczalnie tunelowe

Nowoczesne ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem i są chętnie wykorzystywane jako alternatywa szamb w nowoczesnym budownictwie. Jeśli prawidłowo zamotuje się takie oczyszczalnie oraz zadba o ich serwis i obsługę można liczyć na to, że będą one świetnie służyć nam nawet przez dziesiątki lat. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób, które szukają oszczędności i wygody. Przy oczyszczalniach tunelowych prace związane z obsługą będą wymagały jedynie dawkowania bakterii (raz w tygodniu), wywożenia osadu i wymiany filtra raz w roku. Wszystkie elementy tunelowej oczyszczalni ścieków wykonane są w technologii rotomouldingu dzięki temu taka oczyszczalnia charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz odpornością na działanie sił zewnętrznych. Niska waga oczyszczalni dodatkowo gwarantuje, że można ją z łatwością transportować i montować w mało dostępnych miejscach. Wszystkie zbiorniki zamontowane w gruncie nie wymagają żadnej dodatkowej izolacji cieplnej. Można bez problemu montować je w różnych warunkach klimatycznych, dzięki czemu nie trzeba się zastanawiać, czy w takim miejscu oczyszczalnia będzie się dobrze sprawdzać, czy będzie złym rozwiązaniem.
Zakłada się, że nowoczesna oczyszczalnia przydomowa powinna być inwestycją, która będzie miała długofalowy charakter zwrotu i dzięki temu będzie przynosić korzyści w dłuższym okresie czasu. Mimo, że tradycyjne szambo można wykonać dużo szybciej i taniej, jednak jego koszty eksploatacji będą na dużo wyższym poziomie niż w przypadku zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlatego musimy założyć pewien okres dla takiej inwestycji, w ramach którego uda się uzyskać odpowiedni zwrot poniesionych kosztów. W przypadku przydomowej oczyszczalni jest to około 3 lat.
Wartością dodaną w przypadku zamontowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków jest wygoda w użytkowaniu i minimalny wkład poświęconego czasu w użytkowanie.
Elementem najważniejszym, o którym trzeba myśleć przed kupnem oczyszczalni to jej pojemność. Musimy pamiętać o tym, by pojemność osadnika była odpowiednio dobrana. Chodzi o przetrzymywanie ścieków przez okres trzech dób. Najczęściej obliczenia wykonuje się w ramach mnożenia ilości osób razy 150 litrów razy 3. W ten sposób otrzymamy odpowiednią pojemność osadnika, która powinna znaleźć się w naszym gospodarstwie domowym. Można dodać do tej liczby pewną wartość i powiększyć dla zabezpieczenia osadnik, nie można jednak tego zrobić nadmiernie, gdyż za duży osadnik będzie zmniejszał jakościowe działanie oczyszczalni, ponieważ działanie znajdujących się tam bakterii będzie dużo wolniejsze. Natomiast za mały osadnik będzie ograniczał prawidłowe oczyszczanie ścieków.

Jak działa oczyszczalnia tunelowa?

Pierwszy etap działania takiej oczyszczalni to separacja substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie. Ten etap określa się najczęściej jako podczyszczenie ścieków. W osadniku następuje oddzielenie lekkich substancji od wody (flotacja), które tworzą swego rodzaju kożuch od substancji, które są cięższe i będą spadać na dno zbiornika. W ramach sedymentacji na dnie zbiornika tworzy się osad. Pojawiające się tam zanieczyszczenia będą rozkładane w pierwszej fazie fermentacji beztlenowej.
Jeśli osadnik będzie dobrze wykonany można liczyć na to, że uda się usunąć około 65% zawiesin i ponad 40% zanieczyszczeń o organicznym charakterze. Gdy dojdzie do wstępnego podczyszczenia ścieków następnie będą one przepływać prze filtr do tunelu rozsączającego, w którym będzie dochodziło do ich dalszego czyszczenia. Jest to ważny etap oczyszczania, który określa się jako tlenowe doczyszczanie ścieków. Wykorzystuje się w tym momencie proces tlenowy, w ramach którego dochodzi do biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń. Stosuje się do tych działań bakterie, dla których ścieki są pokarmem.

Tunele rozsączające

W przypadku oczyszczalni, które przygotowane są z tunelem rozsączającym można mówić o rozwiązaniach, które są wygodne w samodzielnym montażu i nie niosą za sobą żadnych problemów z codzienną eksploatacja. W przypadku rozsączenia można mówić o infiltracji ścieków do gruntu w ramach dużej powierzchni natomiast tunele rozsączające zmniejszają tą powierzchnię do minimum. Czyszczenie dokonuje się w ramach sorpcji biologicznej, to znaczy, że składniki chemiczne są zatrzymywane przy udziale systemów korzeniowych drzew i drobnoustrojów glebowych.

Montaż oczyszczalni tunelowej krok po kroku w Bydgoszczy

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Mimo iż szambo to popularne rozwiązanie to jednak przydomowa oczyszczalnia ścieków jest ekologiczna i niemal bezobsługowa a jej eksploatacja zdecydowanie tańsza. Na co zwrócić uwagę podczas planowania miejsca na przydomową oczyszczalnię i jak krok po kroku wygląda jej montaż? Przygotowaliśmy kompleksowy poradnik z wykonania usługi montażu oczyszczalni tunelowej w Bydgoszczy.

 

Zlecenie wykonania oczyszczalni tunelowej w Bydgoszczy

 

Skontaktował się z nami klient z Bydgoszczy, który rozważał montaż oczyszczalni tunelowej w domu jednorodzinnym. Przed wykonaniem zadania udaliśmy się na miejsce, aby oszacować wielkość pojemnika, sprawdzić warunki techniczne oraz odpowiedzieć na jego pytania i rozwiać wszelkie wątpliwości.

 

Na początkowym etapie prac związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
Dobrze jest wykonać badanie geologiczne lub test perlokacyjny.

 

Od ich wyników zależeć będzie wybór rodzaju oczyszczalni. Następnie należy zgłosić budowę oczyszczalni w Starostwie Powiatowym.

 

Budowa oczyszczalni tunelowej krok po kroku: planowanie

 

Na etapie planowania montażu oczyszczalni ścieków poza wyborem jej rodzaju i wielkości, trzeba ustalić miejsce jej usytuowania na działce. O lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków decyduje konieczność zachowania odpowiednich odległości od innych obiektów usytuowanych na posesji. Planując usytuowanie oczyszczalni ścieków, należy upewnić się, że nieczystości nie przedostaną się do wód gruntowych.

 

Lokalizacja oczyszczalni – odległości

 

Planując usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków, trzeba wziąć pod uwagę odległości od:

 

 • ujęć wodnych = minimum 30 metrów
 • innych budynków = minimum 3 metry i maksymalnie 10-15 metrów
 • granicy działki i drogi = minimum 2 metry
 • ścian zabudowań mieszkalnych wyposażonych w okna lub drzwi = 5 metrów
 • drzew i dużych krzewów = minimum 3 metry
 • rur z gazem i wodą = 1,5 metra
 • kabli elektrycznych = 0,8 metra
 • kabli telekomunikacyjnych = 0,5 metra

 

Budowa oczyszczalni tunelowej krok po kroku: instalacja tunelowej oczyszczalni ścieków

 

 • Prace związane z instalacją oczyszczalni rozpoczęliśmy od zebrania humusu, czyli wierzchniej warstwy ziemi.
 • Następnie wykonaliśmy wykop, w którym zamieścimy zbiornik.
 • Na dno wykopu wysypaliśmy 10-cm warstwę piasku w przypadku gruntów ciężkich należy wykonać podsypkę z piasku i cementu.
 • Tunele powinny być ułożone w poziomie bez żadnego spadku, dlatego zbiornik oczyszczalni umieściliśmy na podsypce i dobrze go wypoziomowaliśmy. Jest to dla nas istotne, ponieważ chcemy zachować odpowiedni kierunek przepływu ścieków.
 • Kolejnym etapem montażu tunelowej oczyszczalni ścieków na posesji przy domu było stopniowe zasypywanie wykopu oraz napełnianie zbiornika wodą, aby zrównoważyć siły parcia. Trzeba pamiętać, aby poziom wody w zbiorniku był wyższy o 10 cm od poziomu zasypywania.
 • Po zamontowaniu zbiornika włożyliśmy do włazu rewizyjnego kosz filtra i wypełniliśmy go puzzolaną.
 • Montaż oczyszczalni tunelowej wykonywaliśmy w taki sposób, że pokrywy włazów rewizyjnych pozostają nad ziemią, aby był dostępne do wykonania prac serwisowych.
 • Aby oczyszczalnia ścieków prawidłowo odprowadzała gazy, urządzenie przyłączyliśmy do systemu wentylacji wysokiej.
 • Kolejnym krokiem w pracach związanych z montażem tunelowej oczyszczalni ścieków było wypoziomowanie systemu i podłączenie go do jednostki sterującej.

 

Budowa oczyszczalni tunelowej krok po kroku: montaż tunelu rozsączającego

 

Wykopaliśmy złoże filtracyjne o szerokości minimum 150 cm. A następnie zasypaliśmy je 30-40 cm żwiru płukanego o granulacji 4/32 ułożyliśmy w nim tunele rozsączające. Całość przykryliśmy geowłókniną, której brzegi wywinęliśmy do góry i przysypaliśmy gruntem rodzimym. Zapewni ona ochronę tunelom drenarskim przed zabrudzeniem oraz jest dla nich osłoną przed korzeniami.

 

Zalety oczyszczalni tunelowych

 

Wstęp

Oczyszczalnie tunelowe stają się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem dla gospodarstw domowych, które pragną ekologicznie i efektywnie zarządzać ściekami. W artykule omówimy kluczowe zalety tego typu oczyszczalni, podkreślając ich trwałość, niskie koszty eksploatacji oraz wpływ na środowisko.

 

Trwałość i Niezawodność

Jedną z głównych zalet oczyszczalni tunelowych jest ich wysoka trwałość. Wykonane z wytrzymałych materiałów, takich jak polietylen, są odporne na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Technologia rotomouldingu, stosowana w produkcji, zapewnia jednolitą strukturę i brak słabych punktów, co przekłada się na długowieczność urządzenia.

 

Niskie Koszty Eksploatacji

Oczyszczalnie tunelowe charakteryzują się niskimi kosztami eksploatacji. Poza jednorazowym kosztem instalacji, wymagają minimalnej konserwacji. Brak konieczności częstego opróżniania zbiorników oraz niski pobór energii czynią je ekonomicznym wyborem dla wielu gospodarstw domowych. Dodatkowo, dzięki efektywnemu procesowi oczyszczania, zmniejsza się potrzeba stosowania dodatkowych chemikaliów.

 

Ekologiczność

Ekologiczny aspekt oczyszczalni tunelowych to kolejna ich istotna zaleta. Proces biologicznego oczyszczania ścieków, który jest w nich stosowany, pozwala na bezpieczne wprowadzenie oczyszczonej wody do środowiska. Redukcja zanieczyszczeń oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przyczynia się do ochrony przyrody i poprawy jakości wód gruntowych.

 

Wpływ na Środowisko

Oczyszczalnie tunelowe są przyjazne dla środowiska, ponieważ umożliwiają efektywne zarządzanie ściekami bez szkody dla natury. Dzięki zaawansowanym procesom filtracji i biodegradacji, oczyszczona woda może być ponownie wykorzystywana, na przykład do nawadniania ogrodów. To przyczynia się do oszczędności zasobów wodnych i zmniejszenia śladu węglowego gospodarstwa domowego.

 

Zakończenie

Podsumowując, oczyszczalnie tunelowe to trwałe, ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla zarządzania ściekami w gospodarstwach domowych. Ich zalety, takie jak długowieczność, niskie koszty eksploatacji oraz pozytywny wpływ na środowisko, czynią je atrakcyjną opcją dla tych, którzy szukają nowoczesnych i zrównoważonych metod oczyszczania ścieków.