Kontakt

Numer tel.: 602 37 88 00

Przydomowa oczyszczalnia tunelowa

tunelowa-oczyszczalnia-sciekow

Ekologiczne oczyszczalnie tunelowe

Nowoczesne ekologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się obecnie coraz większym zainteresowaniem i są chętnie wykorzystywane jako alternatywa szamb w nowoczesnym budownictwie. Jeśli prawidłowo zamotuje się takie oczyszczalnie oraz zadba o ich serwis i obsługę można liczyć na to, że będą one świetnie służyć nam nawet przez dziesiątki lat. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wszystkich osób, które szukają oszczędności i wygody. Przy oczyszczalniach tunelowych prace związane z obsługą będą wymagały jedynie dawkowania bakterii (raz w tygodniu), wywożenia osadu i wymiany filtra raz w roku. Wszystkie elementy tunelowej oczyszczalni ścieków wykonane są w technologii rotomouldingu dzięki temu taka oczyszczalnia charakteryzuje się dużą wytrzymałością oraz odpornością na działanie sił zewnętrznych. Niska waga oczyszczalni dodatkowo gwarantuje, że można ją z łatwością transportować i montować w mało dostępnych miejscach. Wszystkie zbiorniki zamontowane w gruncie nie wymagają żadnej dodatkowej izolacji cieplnej. Można bez problemu montować je w różnych warunkach klimatycznych, dzięki czemu nie trzeba się zastanawiać, czy w takim miejscu oczyszczalnia będzie się dobrze sprawdzać, czy będzie złym rozwiązaniem.
Zakłada się, że nowoczesna oczyszczalnia przydomowa powinna być inwestycją, która będzie miała długofalowy charakter zwrotu i dzięki temu będzie przynosić korzyści w dłuższym okresie czasu. Mimo, że tradycyjne szambo można wykonać dużo szybciej i taniej, jednak jego koszty eksploatacji będą na dużo wyższym poziomie niż w przypadku zastosowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Dlatego musimy założyć pewien okres dla takiej inwestycji, w ramach którego uda się uzyskać odpowiedni zwrot poniesionych kosztów. W przypadku przydomowej oczyszczalni jest to około 3 lat.
Wartością dodaną w przypadku zamontowania przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków jest wygoda w użytkowaniu i minimalny wkład poświęconego czasu w użytkowanie.
Elementem najważniejszym, o którym trzeba myśleć przed kupnem oczyszczalni to jej pojemność. Musimy pamiętać o tym, by pojemność osadnika była odpowiednio dobrana. Chodzi o przetrzymywanie ścieków przez okres trzech dób. Najczęściej obliczenia wykonuje się w ramach mnożenia ilości osób razy 150 litrów razy 3. W ten sposób otrzymamy odpowiednią pojemność osadnika, która powinna znaleźć się w naszym gospodarstwie domowym. Można dodać do tej liczby pewną wartość i powiększyć dla zabezpieczenia osadnik, nie można jednak tego zrobić nadmiernie, gdyż za duży osadnik będzie zmniejszał jakościowe działanie oczyszczalni, ponieważ działanie znajdujących się tam bakterii będzie dużo wolniejsze. Natomiast za mały osadnik będzie ograniczał prawidłowe oczyszczanie ścieków.

Przechwytywanie 2000

Wymiary oczyszczalni 3000

Jak działa oczyszczalnia tunelowa?

Pierwszy etap działania takiej oczyszczalni to separacja substancji, które nie rozpuszczają się w wodzie. Ten etap określa się najczęściej jako podczyszczenie ścieków. W osadniku następuje oddzielenie lekkich substancji od wody (flotacja), które tworzą swego rodzaju kożuch od substancji, które są cięższe i będą spadać na dno zbiornika. W ramach sedymentacji na dnie zbiornika tworzy się osad. Pojawiające się tam zanieczyszczenia będą rozkładane w pierwszej fazie fermentacji beztlenowej.
Jeśli osadnik będzie dobrze wykonany można liczyć na to, że uda się usunąć około 65% zawiesin i ponad 40% zanieczyszczeń o organicznym charakterze. Gdy dojdzie do wstępnego podczyszczenia ścieków następnie będą one przepływać prze filtr do tunelu rozsączającego, w którym będzie dochodziło do ich dalszego czyszczenia. Jest to ważny etap oczyszczania, który określa się jako tlenowe doczyszczanie ścieków. Wykorzystuje się w tym momencie proces tlenowy, w ramach którego dochodzi do biochemicznego rozkładu zanieczyszczeń. Stosuje się do tych działań bakterie, dla których ścieki są pokarmem.

oczyszczalnia-tunelowa-opis

Tunele rozsączające

W przypadku oczyszczalni, które przygotowane są z tunelem rozsączającym można mówić o rozwiązaniach, które są wygodne w samodzielnym montażu i nie niosą za sobą żadnych problemów z codzienną eksploatacja. W przypadku rozsączenia można mówić o infiltracji ścieków do gruntu w ramach dużej powierzchni natomiast tunele rozsączające zmniejszają tą powierzchnię do minimum. Czyszczenie dokonuje się w ramach sorpcji biologicznej, to znaczy, że składniki chemiczne są zatrzymywane przy udziale systemów korzeniowych drzew i drobnoustrojów glebowych.

oczyszczalnia-tunelowa
oczyszczalnia-tunelowa-wymiary-tunelu

Procesy wentylacji

Osadniki to miejsce, gdzie dochodzić będzie do fermentacji, dlatego w takich miejscach będą pojawiać się gazy o uciążliwym zapachu. Należy więc przygotować odprowadzanie takich gazów z osadnika. Najskuteczniej można tego dokonać w ramach specjalnego komina wentylacyjnego, który będzie na poziomie kanalizacji i wyjdzie ponad dach budynku. Nie powinno się zmniejszać średnicy odprowadzenia wentylacji, gdyż w ten sposób mogą pojawiać się nieprzyjemne zapachy, gdyż będzie zaburzony naturalny ciąg wentylacyjny. Należy zastosować dopuszczalne wywiewki tunelu o średnicy 110 mm. Gdy nie ma domowych urządzeń wentylacyjnych należy je wykonać i wyprowadzić ponad dach budynku.

Konserwacja oczyszczalni

Elementy instalacji należy odpowiednio kontrolować, by dobrze oczyszczały pojawiające się tam ścieki. Trzeba więc pilnować, by oczyszczalnia była odpowiednio serwisowana i eksploatowana. Chodzi o konserwację, która będzie prowadzona według określonych wytycznych. Ważne jest między innymi regularne opróżnianie osadnika gnilnego raz w roku. Czyszczenie filtra raz na pół roku oraz dawkowanie enzymów raz w tygodniu. W trakcie serwisu zbiornik powinno się uzupełniać czystą wodą w ten sposób można z jego wnętrza wypłukać różne elementy (zanieczyszczenia).
Trzeba pamiętać o tym, że do zbiornika nie wolno wchodzić ani się nachylać, gdyż powstające tam gazy mogą być niebezpieczne dla zdrowia.

Urządzenia 

Czynności 

Częstotliwość raz na … 

1 miesiąc 

6 miesięcy 

2 lata 

Osadnik gnilny 

Wypróżnianie osadnika gnilnego

Płukanie filtra z puzzolaną

Tunel

Weryfikacja i czyszczenie studzienki rozdzielczej

WC

Stosowanie biopreparatu

Przepuszczalność gruntu – ważny element w prawidłowym funkcjonowaniu oczyszczalni
Żeby dokonać odpowiedniego badania przepuszczalności gruntu powinno się wykonać specjalny test perkoalacyjny. Tego rodzaju test powinno się przeprowadzać w następujących warunkach:
Na planowanej głębokości rozsączenia należy wykonać wykop tak aby nie naruszyć struktury gruntu. Następnie trzeba w tym wykopie wykonać dołek o wymiarach 30x30cm i głębokości około 15 cm. Następnie do takiego dołku wlewa się 10 litrów wody i czeka przez 5 minut, od momentu, gdy woda wsiąknęła w glebę. Następnie wlewa się 12,5 litra wody i mierzy czas przez jaki ta woda wsiąkała do gruntu. Można notować wyniki i następnie porównywać je z przedstawioną przez nas tabelą wyników

Klasa Przepuszczalności

Czas wsiąkania całej objętości wody

Czas wsiąkania 10 mm wody

Rodzaj gruntu

A (bardzo dobrze przepuszczalne)

Mniej niż 2 minuty

Mniej niż 12 sek.

żwiry, pospółki, rumosz, spękane skały

B (dobrze przepuszczalne)

Od 2-18 minut

Do 12 – 1,5 minuty

piasek gruby i średni

C (średnio przepuszczalne)

Od 18 – 180 minut

Od 1,5 do 13 minut

piasek drobny, less

D (słabo przepuszczalne)

Od 180 – 780 minut

Od 13 – 60 minut

piasek gliniasty i pylasty

E (nieprzepuszczalne)

Powyżej 780 minut

Powyżej 60 minut

gliny piaszczyste, gliny, iły