Biologiczna oczyszczalnia ścieków – formalności

Biologiczna oczyszczalnia ścieków - formalności

Jakie formalności należy wykonać przed budową biologicznej oczyszczalni ścieków? To pytanie pojawia się w głowach wielu właścicieli posesji, którzy zamierzają rozpocząć budowę domu lub firmy. Przygotowaliśmy garść podpowiedzi na ten temat.

 

Biologiczna oczyszczalnia krok po kroku

 

Podczas planowania budowy domu lub nieruchomości inwestor ma mnóstwo decyzji do podjęcia. Jedną z nich jest ta związana z montażem oczyszczalni biologicznej. Dobrym rozwiązaniem w takim przypadku jest umieszczenie ją w projekcie domu jako rozwiązanie gospodarki ściekowej do projektu budowlanego.

 

Krok 1: lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Umiejscowienie oczyszczalni biologicznej na posesji jest obwarowane przepisami prawa. Jest to istotne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej. Planując montaż oczyszczalni przydomowej, trzeba zwrócić szczególną uwagę na granice działki oraz znajdujące się na posesji obiekty budowlane. Zgodnie z przepisami należy zachować odległość:

 

• 30 metrów od najbliższego przewodu rozsączającego od studni
• 15 metrów od studni
• 5 metrów od wylotów wentylacji od drzwi i okien budynku mieszkalnego
• 3 metry od drzew
• 2 metry od granicy działki, ciągu pieszego czy drogi
• 1,5 metra od linii gazowych i wodociągu
• 0,8 metra od przewodów elektrycznych

 

Warto również wiedzieć, że zabronione jest odprowadzanie ścieków do wód podziemnych lub stojących.

 

Krok 2: Budowa oczyszczalni ścieków – czy wymaga pozwolenia?

 

Jedną ze spornych kwestii jest to, czy budowa oczyszczalni biologicznej wymaga pozwolenia na budowę. Aktualnie obowiązujące przepisy mówią, że przydomowe oczyszczalnie ścieków, których wydajność nie przekracza 7,5 metrów kwadratowych na dobę, wymagają jedynie zgłoszenia. Prawo budowlane nie zabrania jednak inwestorom złożenia wniosku o pozwolenie na jej budowę. Trzeba mieć jedynie na uwadze, iż procedura ta zajmuje więcej czasu. Natomiast biologiczna oczyszczalnia ścieków o przepustowości powyżej 7,5 metra kwadratowego na dobę wymaga opracowania projektu budowlanego oraz uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.

 

Krok 3: Czy budowa oczyszczalni biologicznej wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

 

Od sierpnia 2022 roku przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 metrów kwadratowych na dobę, które służą do zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstwa domowego, wymagają zgłoszenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Tę formalność należy wykonać przed dokonaniem zgłoszenia budowlanego w lokalnym Nadzorze Wodnym. Natomiast w przypadku oczyszczalni o przepustowości powyżej 5 metrów kwadratowych na dobę trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie ścieków do ziemi lub wód. Zgodnie z prawem wodnym, jeśli oczyszczone ścieki trafiają do wód, gruntu albo urządzeń niestanowiących naszej własności uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest niezbędne bez względu na przepustowość oczyszczalni.

 

Obraz Max z Pixabay