Oczyszczalnia hybrydowa – dobudowa do szamba betonowego

Tradycyjne szambo z oczyszczalnią hybrydową

Dlaczego powinniśmy rozważyć dobudowę oczyszczalni hybrydowej? Wielu mieszkańców domów zlokalizowanych na wsi lub przedmieściach nie miało możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. W ten sposób niejako zostali zmuszeni do wybudowania tradycyjnego szamba betonowego.

 

Jedną z wad posiadania przydomowego szamba betonowego jest problem z wywozem gromadzonych w nim nieczystości płynnych. W tym celu należy skorzystać z usług asenizacyjnych. Co ciekawe, to właściciel posesji jest zobowiązany do wywozu szamba, co wiąże się z powstaniem pewnego stałego kosztu. Trudno określić, jak często należy wywozić nieczystości płynne. Jest to uwarunkowane ilością mieszkańców danego domu. Okazuje się też, że większy zbiornik nie oznacza, że z usług wywozu szamba będziemy korzystać rzadziej. Zbyt długo nieopróżniane szambo może przyczynić się do powstawania brzydkich zapachów i produkcji groźnego metanu. W związku z tym wywóz nieczynności płynnych powinien odbywać się co najmniej dwa razy w miesiącu. Koszt wywozu nieczystości przez firmy realizujące usługi asenizacyjne, zależnie od rejonu Polski, wynosi koło 200-400 zł za jednorazową usługę. Jako że zalecaną praktyką jest opróżnianie przydomowego szamba raz na dwa tygodnie, miesięczny koszt wywozu nieczystości płynnych z domu jednorodzinnego wynosi około 400-800 zł.

 

Modyfikacja tradycyjnego szamba na oczyszczalnię hybrydową

 

Świetnym rozwiązaniem, z którego może skorzystać wielu właścicieli domów posiadających tradycyjne szambo betonowe, jest możliwość dobudowania oczyszczalni hybrydowej. Takie usługi na terenie całej Polski świadczy firma Primeko. Oczyszczalnia hybrydowa oczyszcza fekalia, a część z nich odprowadza do gruntu po oczyszczeniu. Tego typu zbiornik wykorzystuje dwa różnorodne procesy oczyszczania ścieków: tlenowe w bioreaktorze na złożu biologicznym oraz beztlenowe w osadniku. Wykorzystanie tej technologii sprawia, że oczyszczalnia hybrydowa doskonale redukuje ilość zanieczyszczeń. Kolejnymi zaletami ich posiadania jest odporność na krótkotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej oraz pełna automatyzacja, która wpływa na komfort użytkowania.

 

Nieczystości płynne są zagrożeniem dla życia człowieka oraz środowiska naturalnego, ponieważ mogą znajdować się w nich szkodliwe dla naszego zdrowia wirusy i bakterie. Posiadasz tradycyjne szambo betonowe przy własnej posesji? Zainwestuj w dobudowanie oczyszczalni hybrydowej i zobacz różnice, które pozwolą Ci także zaoszczędzić na wywozie szamba.