Biologiczne oczyszczalnie ścieków – osad czynny

Poznań, Gniezno, Bydgoszcz, Konin, Toruń

Oczyszczalnie biologiczne
Poznań - zainstalowana oczyszczalnia biologiczna

Przydomowa oczyszczanie ścieków na bazie osadu czynnego to ekologiczna poparta certyfikatami i ekonomiczna forma zagospodarowania ścieków na własnym terenie. Oczyszczalnia taka może być przeznaczona dla kilku bądź kilkudziesięciu osób. Idealnie nadaje się do oczyszczania ścieków w domach jednorodzinnych, zespołach domów bądź też niewielkich domach wielorodzinnych. Niekiedy stosuje się takie rozwiązanie w niewielkich hotelach a także szkołach czy przedszkolach. Taka oczyszczalnia przydomowa pracuje w oparciu o mechaniczno – biologiczną koncepcję, poprzez którą ma dochodzić do sprawnego i szybkiego oczyszczania kanalizacji ściekowej niezależnie od tego z jakiegoś źródła pochodzą ścieki. Takie przydomowe oczyszczalnie ścieków przygotowuje się z uwzględnieniem norm, które przygotowywane są przez Unię Europejską, dlatego muszą być odporne na działanie różnych warunkach środowiskowych. Jednocześnie chodzi o to, by taka oczyszczalnia przydomowa gwarantowała jak najdłuższe funkcjonowanie bez większych problemów. Nowoczesne biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą również gwarantować sprawną i ekonomiczną utylizację ścieków. Sprawne funkcjonowanie takiej oczyszczalni jest gwarantowane niezależnie od tego jaki jest dopływ ścieków i jaka pora roku. Woda, która pojawia się po oczyszczeniu jest odpowiednia w stosunku do wymagań higienicznych i wodno-gospodarczych. Takie ścieki można odprowadzać bez problemu do cieków wodnych o naturalnym charakterze. W momencie, gdy nie posiadamy wód powierzchniowych w bliskiej odległości ścieki z takiej oczyszczalni mogą być odprowadzane do wód podziemnych w ramach konstrukcji, które będą gwarantować ich odpowiednie wsiąkanie.

Oczyszczalnie ekologiczne biologiczne na przyczepie
Oczyszczalnie biologiczne, ekologiczne

Oczyszczania typu ES o biologicznym charakterze składa się z takich elementów jak:

– Zbiornik wodoszczelny o walcowatym charakterze

– technologiczne wyposażenie systemy pompowe

– wyłącznik czasowy

– elementy przyłączające całość do rurociągów: wlotowego i wylotowego

– sprężarka

– układy napowietrzania dyfuzory

 

Oczyszczalnie ścieków tego typu możemy określać jako w pełni wymiarowe, dające możliwość przepływu ścieków na poziomie nawet do 8 metrów sześciennych każdego dnia. Jeśli chodzi o obciążenie substancjami organicznymi jest ono na poziomie 3,6 kg BCT5.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków biologiczna
Przepływy dobowe nieczystości
Przepływy w zależności od typu oczyszczalni

Zalety takiej oczyszczalni:

– bardzo dobre parametry oczyszczania, które są potwierdzone normą EN 12566-3, jakość czyszczenia dochodząca do 90%

– działanie ciche i bezzapachowe

– montaż prosty i wygodny

– niewielkie wymiary całej konstrukcji

– prosta obsługa dla każdego użytkownika

– gwarancja na trzy lata na wszystkie podzespoły, które składają się na oczyszczalnię.

Oczyszczalnia dobra dla środowiska

Dbanie o środowisko jest niezwykle ważną kwestią, dlatego możemy Państwu zagwarantować, że przygotowane przez nas urządzenie rzeczywiście będzie spełniać wszystkie parametry określone w normie a oczyszczone ścieki będą na poziomie 90-98 % przy czym jednocześnie mało zużywanej energii elektrycznej. Nasza oczyszczalnia przygotowana została jako system, który ma przetrzymywać i stabilizować osad czynny między 24 a 72 godziny. Jednocześnie tworzenie osadu czynnego jest w tym okresie minimalne. Możemy być pewni, że komory technologiczne, które zostały przygotowane w oczyszczalni funkcjonują sprawnie. Funkcjonują tam istotne elementy takie jak przestrzeń nitryfikacyjna, część napowietrzana i przestrzeń denitryfikacyjna, która daje założony efekt.

 

Proces oczyszczania

Ścieki do oczyszczalni dopływają rurociągiem wlotowym, i tam jest wstępna przestrzeń denitryfikacyjna. Znajduje się tam prętowy koszt, który zatrzymuje większe cząsteczki. Następnie ścieki przepływają do przestrzeni utleniającej. Woda dostaje się do głównej przestrzeni denitryfikującej gdzie następuje przechwycenie ciężkich cząsteczek szybko sedymentujących. W ramach przestrzeni denitryfikacyjnej dochodzi do usuwania zanieczyszczeń azotowych ze ścieków. Po tym ścieki będą przepływać do głównej przestrzeni gdzie następuje utlenianie, tam również funkcjonuje główny system napowietrzający gdzie do procesu utleniania sprężarka dostarcza odpowiednią ilość powietrza. Mikroorganizmy doprowadzają do tego, że usuwane są ze ścieków zanieczyszczenia organiczne a woda przepływa do przestrzeni separującej. W separatorze dochodzi o oddzielania osadu czynnego od oczyszczonej wody. Osad czynny pozostaje na dnie, natomiast woda kierowana jest do odpływu z oczyszczalni. Znajduje się tam również specjalna pompa powietrzna, która przenosi osad czynny między przestrzeniami oczyszczalni. Aby doprowadzić do większej wydajności oczyszczania stosuje się rozwiązania, w których przestrzeń separatora składa się z dwustronnego urządzenia do oczyszczania powierzchni wody. W ten sposób można gwarantować, że do separatora będzie dopływać oczyszczona woda. We wszystkich systemach, które są zamontowane w oczyszczalni są specjalne zawory sterujące powietrzem które ustawia się pod konkretne ilości przepływowe.

budowa oczyszczalni biologicznej
Wnętrze oczyszczalni biologicznej