11 kwestii związanych z przydomową oczyszczalnią ścieków, o których warto wiedzieć

W dzisiejszych czasach wykorzystujemy wiele ekologicznych technologii w swoich domach i firmach. Wyliczyć można wśród nich panele słoneczne czy oczyszczalnie ścieków. Większość nieruchomości w Polsce podłączona jest do systemu kanalizacji, mimo to właściciele domów i firm coraz częściej decydują się na budowę ekologicznej oczyszczalni ścieków. W tym przewodniku wyjaśnimy wszelkie wątpliwości na ten temat.

 

Definicja oczyszczalni ścieków

Według Głównego Urzędu Statystycznego przydomowa oczyszczalnia ścieków jest to zespół urządzeń, który służy do neutralizacji ścieków w jednym lub kilku gospodarstwach domowych. Wykorzystuje procesy tlenowego (przy pomocy bakterii tlenowych) i beztlenowego (przy pomocy bakterii beztlenowych) rozkładu nieczystości, by usunąć z nich zanieczyszczenia i móc odprowadzić do gruntu lub wód powierzchniowych w postaci wody. Oczyszczalnia przydomowa zbudowana jest z osadnika gnilnego i systemu doczyszczającego (z drenażem rozsączającym, filtrem piaskowym, złożem roślinnym, złożem biologicznym albo osadem czynnym).*

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – rodzaje

Istnieją różne technologie oczyszczania ścieków. Do najpopularniejszych należą drenażowe, biologiczne i roślinne.

  • Drenażowe oczyszczalnie ścieków wyposażone są w filtr żwirowy lub piaskowy albo drenaż rozsączający. Są tanie i łatwe w montażu. Wymagają dużej powierzchni działki, niskiego poziomu wód gruntowych i przepuszczalnego gruntu.
  • Biologiczne oczyszczalnie ścieków mogą występować z osadem czynnym, ze złożem biologicznym lub wykorzystywać obie te technologie. Oczyszczalnia biologiczna zajmuje niewiele miejsca i rozkłada ścieki bytowe, dzięki czemu uzyskana w ten sposób woda może być wykorzystana do podlewania roślin w ogrodzie.
  • Roślinne oczyszczalnie ścieków wykorzystują naturalne procesy przyrodnicze zachodzące w glebie. Składają się z warstw piasku, żwiru i ziemi wraz z roślinami, które od gruntu oddziela specjalna folia.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – ekologiczny zamiennik szamba

Coraz więcej osób rozważa montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, która jest nie tylko tańszym, ale także bardziej ekologicznym zamiennikiem dla szamba. Koszt inwestycji w przydomową oczyszczalnię szybko się zwraca, a dodatkowo jest to urządzenie niemal bezobsługowe. Poza tym jest to rozwiązanie przyjazne dla środowiska, które pozwala wykorzystywać ponownie wodę. W przeciwieństwie do niego tradycyjne szambo wymaga comiesięcznego wywozu ścieków, co pozostawia ślad węglowy.

 

Czym różni się nowoczesna oczyszczalnia biologiczna od tradycyjnego szamba?

Tradycyjne szambo nie jest instalacją przepływową. Oznacza to, że jest jedynie “pojemnikiem” zbierającym ścieki bytowe, który nie jest rozwiązaniem ekologicznym. W przeciwieństwie do niego przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania nieczystości z gospodarstw domowych, a następnie uzyskana w ten sposób woda jest odprowadzana do środowiska naturalnego.

 

Ile kosztuje budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Całkowity koszt zakupu wraz z montażem ekologicznej oczyszczalni ścieków może wynieść od 7 000 do 40 000 zł. Cena zależy od rodzaju wybranej oczyszczalni czy ilości mieszkańców posesji.

 

Czy na budowę ekologicznego szamba trzeba mieć pozwolenie?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 metra kwadratowego na dobę wymagają jedynie zgłoszenia. Natomiast ekologiczne szamba o przepustowości powyżej 7,5 metra kwadratowego na dobę wymagają złożenia projektu budowlanego, a także uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym.

 

Jakie są koszty rocznej eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków?

Koszt eksploatacji ekologicznego zamiennika dla szamb, jakim jest przydomowa oczyszczalnia ścieków, wynosi około 300-500 zł rocznie. A składa się na niego opłata za opróżnienie zbiornika z osadu czynnego oraz zakup biologicznych preparatów bakteryjnych do oczyszczalni.

 

Jak często odróżniać szambo ekologiczne?

Na częstotliwość opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków wpływają różne czynniki takie jak wielkość zbiornika, typ oczyszczalni czy liczba domowników. Urządzenie odpowiednio dobrane i dopasowane do potrzeb mieszkańców nieruchomości wymaga usuwania osadów i nieczystości maksymalnie 1-2 razy w roku.

 

Ile prądu zużywa oczyszczalnia ścieków?

Wiele osób rozważa montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak obawiają się wysokich rachunków za prąd. Roczne koszty poboru prądu przez oczyszczalnię ścieków wynoszą zazwyczaj około 200-300 zł. Trzeba jednak podkreślić, że na zużycie prądu wpływa również wielkość oraz model urządzenia.

 

Czy przydomowa oczyszczalnia ścieków może zamarznąć zimą?

Niektórzy właściciele posesji przed zakupem ekologicznych oczyszczalni ścieków obawiają się o to, czy urządzenia te mogą zamarznąć. Jednak nie jest to możliwe nawet przy bardzo niskich temperaturach. Po pierwsze oczyszczalnie ścieków znajdują się pod ziemią, poza tym są stworzone z wysokiej jakości materiałów odpornych między innymi nas mróz. Warto również wiedzieć, że znajdujące się w ekologicznym szambie bakterie, wytwarzają ciepło podczas rozkładu nieczystości. W związku z tym nie trzeba zabezpieczać przydomowej oczyszczalni ścieków przed mrozem.

 

Kiedy nie można mieć przydomowej oczyszczalni?

W przypadku posesji zlokalizowanej na terenach objętych siecią kanalizacyjną nie można zamontować przydomowej oczyszczalni ścieków. W wielu miastach i gminach możliwość montażu ekologicznego szamba w ogrodzie jest regulowana zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego czy lokalnych regulacjach związanych z ochroną i bezpieczeństwem środowiska.

 

Czego nie wolno wrzucać do przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jeśli chcesz, aby przydomowa oczyszczalnia ścieków działała sprawnie i bez awarii powinieneś zadbać o to, aby trafiały do niej jedynie ścieki komunalno-bytowe. Niekorzystnie na pracę ekologicznego szamba oddziałują tłuszcze i oleje, pozostałości jedzenia, odpady higieniczne i kosmetyczne, silne detergenty, składniki toksyczne oraz substancje z urządzeń gospodarstwa domowego, a także duże ilości czystej wody.

 

Czy betonowe szambo można przerobić na przydomową oczyszczalnię ścieków?

Właściciele domów są zobligowani do odprowadzania ścieków, nawet jeśli na danym terenie nie ma kanalizacji miejskiej. Osoby posiadające tradycyjne szambo mogą przerobić je na biologiczną oczyszczalnię ścieków. W tym celu do szczelnego szamba trzeba dobudować system rozsączający. Jest to możliwe w przypadku gdy aktualna lokalizacja szamba spełnia odpowiednie warunki.

 

*https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1484,pojecie.html

 

Renata