Formalności przed budową oczyszczalni ścieków – zgłoszenie

Formalności przed budową oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to świetne rozwiązanie nie tylko dla nowo budowanych domów, ale także dla właścicieli domów, którzy posiadają szambo na swojej posesji. Należy spełnić pewne formalności przed budową oczyszczalni ścieków. Przygotowaliśmy podpowiedzi dotyczące zgłoszenia budowy i eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a przepisy prawa

 

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa mówią, że przydomowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę. Na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem instalacji należy jedynie zgłosić taki zamiar w lokalnym wydziale budownictwa w Starostwie Powiatowym. Niezbędnymi do tego dokumentami będą:

 

  • formularz zgłoszenia oczyszczalni;
  • certyfikat oczyszczalni;
  • parametry techniczne;
  • mapka sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym rysunkiem oczyszczalni wraz z miejscem wyjścia kanalizacji z budynku i umiejscowieniem oczyszczalni na działce;
  • akt własności działki.

 

Jeśli po upływie 21 dni od daty zgłoszenia urząd nie wniesie sprzeciwu, można uznać, że wniosek rozpatrzony został pozytywnie. A w efekcie jest to informacja, że można przystąpić do realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków na posesji. Formalności przed budową oczyszczalni ścieków.

 

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, należy zachować odpowiednie odległości od elementów infrastruktury. Ponadto jej umiejscowienie należy zaplanować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zachować odległość od domu, innych posesji oraz elementów infrastruktury.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Co ciekawe już nie tylko w miejscach, gdzie nie ma dostępu do kanalizacji. Ekologia, nieuciążliwa praca oraz tania eksploatacja sprawiają, że własna przydomowa oczyszczalnia ścieków staje się atrakcyjnym rozwiązaniem.

 

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto wybrać polecaną firmę, która proponuje sprawdzone rozwiązania. Jedną z nich jest Primeko, który oferuje przydomowe oczyszczalnie ścieków hybrydowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków fluidalne, przydomowe oczyszczalnie ścieków Indran, przydomowe oczyszczalnie ścieków tunelowe, a także zagospodarowanie wody deszczowej. Budujemy nie tylko przydomowe oczyszczalnie ścieków, ale także osiedlowe oczyszczalnie ścieków.

 

Formalności przed budową oczyszczalni