Montaż oczyszczalni tunelowej – kompendium wiedzy

pokrywy do oczyszczalni

Budowa przydomowej tunelowej oczyszczalni ścieków może wydawać się skomplikowanym przedsięwzięciem. Wcale jednak tak nie jest. Po wyborze odpowiedniego miejsca trzeba dokonać formalności, które wiążą się ze zgłoszeniem budowy oczyszczalni przydomowej w Starostwie Powiatowym. Dokumenty należy złożyć 3 tygodnie przed planowanym terminem montażu. Sam montaż również nie jest skomplikowany, o czym piszemy poniżej.

 

Miejsce idealne do usytuowania oczyszczalni tunelowej

Jeszcze zanim zdecydujesz się na instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, warto znaleźć i zaplanować odpowiednie miejsce do posadowienia zbiornika oczyszczalni, a także systemu rozsączania oczyszczonych ścieków. Należy wziąć pod uwagę topografię działki, uwarunkowania prawne i usytuowanie innych obiektów i przyłączy na posesji. Najlepsza lokalizacja to taka, która zapewni grawitacyjny dopływ ścieków z budynku oraz odpływ oczyszczonych wód pościekowych. Dobrze jest się zdecydować na montaż oczyszczalni tunelowej w miejscu, w którym będzie łatwy dostęp do włazu głównego zbiornika oczyszczalni. Służy on do opróżniania nadmiaru osadu, a także jest używany podczas okresowej kontroli.

 

Montaż zbiornika oczyszczalni tunelowej

Po dokonaniu formalności urzędowych i pozytywnym rozpatrzeniu wniosków można wykonać wykop pod zbiornik oczyszczalni tunelowej. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę odległość oczyszczalni od budynku, maksymalną dopuszczalną warstwę gruntu pod zbiornikiem, spadek terenu i wysokość wlotu do zbiornika. Zależnie od wymiarów urządzenia, które dopasowujemy indywidualnie do potrzeb rodziny, instytucji lub firmy korzystającej z danej posesji głębokość, szerokość i długość będzie miała różne wymiary. Wykop powinien być o 50 cm dłuższy z każdej strony, a na jego dnie trzeba wysypać warstwę żwiru.

 

Montaż dopływu kanalizacyjnego i odpływów ścieków

Po wypoziomowaniu zbiornika oczyszczalni tunelowej w wykopie trzeba rozłożyć tunele i połączyć je ze sobą. Drenaż powinien być usytuowany na głębokości około 60-80 cm, aby docierał do niego tlen. Natomiast osadnik gnilny powinien znajdować się na głębokości ok. 30-50 cm pod ziemią. Wykop zasypać warstwami ziemi. Trzeba pamiętać o zachowaniu spadku 2-3% dla rury odprowadzającej ścieki z budynku.