Szambo ekologiczne – zalety posiadania. Czy warto w nie inwestować?

szambo ekologiczne zainstalowane pod poznaniem

Dla wielu osób, szczególnie tych mieszkających na przedmieściach lub na wsi, do których nie doprowadzono sieci kanalizacyjnej montaż przydomowego szamba ekologicznego to konieczność. To korzystne rozwiązanie dla środowiska, ponieważ eliminuje fekalia, recyklinguje wodę i w naturalny sposób uzupełnia poziom wód gruntowych. Pozytywnie wpływa także na otaczającą roślinność oraz dziką przyrodę. Co jeszcze musisz wiedzieć o szambie ekologicznym?

 

Szambo to zamiennik kanalizacji stosowany na obszarach wiejskich i przedmieściach. gdzie nie doprowadzono instalacji kanalizacyjnej. Służy do oczyszczania ścieków i odchodów ludzkich. Źle zaprojektowane może w przyszłości powodować problemy takie jak przelewanie się ścieków czy nieprzyjemne zapachy, co wpływa na estetykę nieruchomości. Również zaniedbanie jego regularnego czyszczenia i konserwacji jest ryzykowne dla środowiska. Może zanieczyszczać znajdujące się nieopodal wody gruntowe oraz powodować problemy zdrowotne u ludzi i zwierząt.

 

W jaki sposób możesz zadbać o przydomowe szambo ekologiczne?

 

  • Stosuj ekologiczne i biodegradowalne produkty do prania i zmywania. Nieulegające biodegradacji płyny zawierające składniki toksyczne mogą zabijać pożyteczne bakterie i utrudniać działanie szamba.
  • Ogranicz stosowanie zmiękczacza wody, ponieważ zbyt duża ilość soli może niekorzystnie wpływać na działanie szamba.
  • Używaj wody świadomie, aby przedłużyć trwałość szamba. Nadmierna oszczędność np. przy spłukiwaniu toalety nie jest wskazana. Aby ograniczyć zużycie wody, zainstaluj wodooszczędne urządzenia AGD i armaturę łazienkową.
  • Nie wlewaj do kanalizacji oleju, tłuszczu i smaru, gdyż mogą zatkać szambo i utrudnić bakteriom rozkład odpadów.
  • Pozostałości jedzenia wyrzucaj do kompostownika, a nie do szamba.
  • Nigdy nie wlewaj do kanalizacji przeterminowanych lekarstw.

 

Szambo ekologiczne — czy warto w nie zainwestować?

 

Wiele osób zastanawia się, na jakie przydomowe szambo się zdecydować. Okazuje się, że tradycyjne szambo niesie za sobą pewne zagrożenia dla środowiska naturalnego. Najczęściej problem dotyczy samych zbiorników, które nie są wystarczająco szczelne.

 

Ścieki domowe łatwo przedostają się do gruntu, a w efekcie mogą zanieczyścić nie tylko glebę, ale także wody gruntowe. W związku z tym ekologiczne szambo będzie bardziej przyjaznym dla natury rozwiązaniem. Warto wybierać zbiorniki na szambo odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz na uszkodzenia spowodowane procesami zachodzącymi w glebie.

 

Szambo ekologiczne wykorzystuje naturalne procesy

 

W przeciwieństwie do niektórych komercyjnych oczyszczalni ścieków, które stosują syntetyczne i potencjalnie niebezpieczne składniki chemiczne, przydomowe szambo wykorzystuje naturalne procesy. Odpady generowane po spłukaniu w toalecie są rozkładane przez bakterie, dzięki czemu są nieszkodliwe dla środowiska. Ponieważ jest to całkowicie naturalny proces, nie trzeba dodawać żadnych składników chemicznych.

 

Szambo ekologiczne chroni przed chorobami zakaźnymi

 

Odpowiednia utylizacja fekaliów jest szalenie istotna, gdyż odpady z gospodarstw domowych mogą powodować zarażenie poważnymi chorobami poprzez kontakt ze skażoną wodą lub glebą.